Kmeticam ob prazniku

Kmeticam ob prazniku

Sporočila za javnost  | 
Kmeticam ob prazniku

Vsem kmeticam ob njihovem prazniku iskreno čestitamo!

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine na podeželju. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije si že vrsto let prizadeva za izboljšanje položaja kmetic. Položaj kmetic še vedno ni zadovoljivo rešen, saj se njeni vlogi na podeželju še vedno daje premajhen pomen. Premalo se namreč ceni trud, ki ga kmetice vlagajo v razvoj podeželja in celotne družbe.

Delo žensk na podeželju je velikega pomena za napredek in izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju ter za priznavanje vloge kmetic pri ohranjanju družinskih vrednot in izboljšanju gmotnega položaja kmetij.

Nazaj

Prihajajoči dogodki