KGZS se je predstavila poslancem Državnega zbora

KGZS se je predstavila poslancem Državnega zbora

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
KGZS se je predstavila poslancem Državnega zbora

Včeraj so Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije obiskali člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Ključne besede: KGZS, Državni zbor, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in sodelavci so jim najprej predstavili organiziranost zbornice, področja dela ter širši pomen zbornice: »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je celovit sistem. V njem so člani vključeni v strokovne odbore, območne enote in njihove izpostave, upravni odbor in svet KGZS, ob sodelovanju strokovnih služb oblikujejo predloge, stališča ter mnenja, izvajajo strokovne naloge in skrbijo za promocijo kmetijstva in podeželja,« je na kratko povzel zbornični ustroj Roman Žveglič.

Nadalje je bilo predstavljeno delo na področju pravnega svetovanja, delo javne službe kmetijskega svetovanja in službe za kontrolo in selekcijo v živinoreji, delo zbornice na področju gozdarstva ter promocijske aktivnosti KGZS.

V nadaljevanju so besedo dobili člani odbora s predsednico dr. Vido Čadonič Špelič na čelu. Ta se je v imenu odbora zahvalila za povabilo na zbornico. Poslanci so zastavili nekaj tudi  aktualnih vprašanj,  ki so se nanašala na ekološko kmetijstvo, razmere na trgu okroglega lesa, ohranjanje malih kmetij, posebej pa jih je presenetil obseg pravnega svetovanja, ki ga zbornica opravi za svoje člane.

Na koncu so izrazili pripravljenost za dobro vzajemno sodelovanje za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja.

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki