KGZS na sejmu AGRA

KGZS na sejmu AGRA

Trženje in promocija  | 
KGZS na sejmu AGRA

Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) v letu 2021 ostajamo zvesti sejmu AGRA ter hali B. Prav vsi lepo vabljeni in prisrčno dobrodošli na našem razstavnem prostoru, na katerem bo predstavitev delovanja strokovnih služb in organov KGZS.

Poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov KGZS se bodo v času trajanja sejma na njem predstavljala združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja.

Pod okriljem zbornice se na AGRI 2021 predstavlja Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Združenje pridelovalcev sladkorne pese, Združenje predelovalcev mesa na kmetiji, Slovensko združenje za konopljo, Zveza biodinamikov Slovenije, Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zveza sadjarskih društev Slovenije.

Obiščite razstavni prostor KGZS in si priskrbite ušesne značke za govedo, drobnico in prašiče, ki jih prodaja KGZS - Zavod Nova Gorica. V pokušino in nakup pa pridelke in izdelke, ki jih ponujajo naše kmetije. Najboljše je blizu!

Dodajamo še, da smo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v času spremenjenih nakupovalnih navad, z namenom približati kulinarično ponudbo slovenskih kmetij različnim ciljnim skupinam porabnikov, zasnovali nov spletni portal Dobrote slovenskih kmetij. Portal je nastal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko, več o njem boste prav tako izvedeli na našem razstavnem prostoru v hali B, kjer se lahko na kolesu znanja potegujete za uporabne nagrade.

Vsak dan med 12. in 14. uro bo na razstavnem prostoru KGZS v hali B potekala degustacija senenih izdelkov v družbi mlečne kraljice. V nedeljo vabljeni na delavnico trženja s Klaro Otoničar, v ponedeljek ne zamudite srečanja s strokovnjakom sušenja sena dr. Janezom Benedičičem, v sredo vas pričakuje Dominika Klavž, ki bo z obiskovalci delila znanje o možnostih pridobitve različnih certifikatov.

Poznate Setveni priročnik Marije Thun, ki omogoča dvig kakovosti pridelka z upoštevanjem ritma narave brez uporabo sredstva za varstvo rastlin? Gre za pomemben pripomoček o kmetovanju na naraven in učinkovit način. Izhaja iz prakse in je namenjen praktikom. Brezplačen izvod, darilo Založbe Ajda Vrzdenec, dobite na razstavnem prostoru KGZS

Seveda si kmetijski sejem brez razstav domačih živali težko predstavljamo. Tako tudi letos Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije aktivno sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi predstavitve plemenskih govejih živali. Najboljše plemenske živali bodo nagrajene na slavnostnih dogodkih. V ponedeljek na dan govedorejcev bo v maneži potekalo tradicionalno ocenjevanje plemenskih telic lisaste, rjave in črnobele pasme govejih živali s predstavitvijo in razglasitvijo najboljših. Vabljeni na ogled živali ter podelitvi nagrad najboljšim.

Zaradi nevarnosti prenosa afriške prašičje kuge tudi letos žal ni razstave plemenskih prašičev. Kljub temu bo potekalo dnevno pestro dogajanje v prašičerejskem hlevu, ki ga je vredno obiskati. Pripravili smo zanimiv program za vse generacije, tudi najmlajše. Morda izpostavimo sredo, ko bodo podeljena priznanja rejcem prašičev. Srečali pa se boste lahko tudi s številnimi strokovnjaki, ki bodo razpravljali o ekonomski učinkovitosti in prihodnosti slovenske prašičereje, ki se tako kot ostale panoge poskuša prilagoditi usmeritvam novega obdobja Skupne kmetijske politike. Lepo vabljeni, najboljše je blizu!

_______________________________________________________


Še posebej vas vabimo na dogodke, ki jih organizira KGZS:

Sobota, 21. avgusta
12.00–13.00 / dvorana 2
Novinarska konferenca:
Stanje v kmetijstvu in strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027
14.00–15.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem

Ponedeljek, 23. avgusta
13.00 – 14.30 / maneža
Podelitev nagrad govedorejcem

Torek, 24. avgusta
13.30 – 15.00 / dvorana 3
Povečevanje dodane vrednosti v prehranski verigi prek sledljivosti
(primer sledljivosti za ekološko pridelano goveje meso)

Sreda, 25. avgusta
9.30 – 11.30 / dvorana 3
Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov
10.00 – 11.30 / hala D1
Podelitev priznanj najboljšim rejam v prašičereji

Nazaj

Prihajajoči dogodki