Informacija s 13. seje Upravnega odbora KGZS

Informacija s 13. seje Upravnega odbora KGZS

JSKS, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Kolaž s 13. seje UO KGZS

Kolaž s 13. seje UO KGZS

Člani Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so na današnji 13. redni seji, pod vodstvom predsednika KGZS Romana Žvegliča, med drugim razpravljali o uspešnosti letošnjega vključevanja v intervencije Skupne kmetijske politike 2023-2027 ter predlogu sprememb Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo. Izpostavljeno je bilo dobro skupno sodelovanje nevladnih kmetijskih organizacij in potrebe po razširjenem sodelovanju.

Ključne besede: Upravni odbor KGZS, seja, kmetijstvo

»Po zaslugi dobro organiziranega sistema vnosa vlog znotraj KGZS so bile zbirne vloge za leto 2023 uspešno vnesene,« je povedal vodja javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) pri KGZS Anton Jagodic. Vloženih je bilo 2 % manj vlog kot v preteklem letu. Pogost razlog za to je poleg opuščanja kmetovanja precej zahteven postopek izpolnjevanja vlog, smotrnost odločitve za sodelovanje pri pridobitvi sredstev ter posledična nujnost izpolnjevanja zavezujočih pogojev.

Prek sistema javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem KGZS, je bilo tako vloženih 98,5 % od skupaj 54.730 oddanih zbirnih vlog. »Čas bo pokazal kako bodo na pristojnem ministrstvu reševali zaplete glede preveč ali premalo opredeljenih kmetij za določene ukrepe, ki zahtevajo tehnološke prilagoditve in so se kmetje zanje manj odločali,« je med drugim povedal Jagodic.

Glede razlogov za vpis in ne vpis na posamezne intervencije je vodja oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja pri KGZS dr. Jernej Demšar navedel pozno sprejeto zakonodajo in posledično slabše poznavanje intervencij. »V sklopu dela JSKS so kmetijski svetovalci pred tem pripravili kar 219 usposabljanj za kmete, ki se jih je žal udeležila le četrtina kmetov, ostalim je bilo zadevo potrebno razlagati ob samem vnosu vloge. Predvsem starejšim upravičencem do sredstev predstavlja veliko breme digitalizacija postopkov kasnejšega izvajanja in poročanja glede intervencij. Strokovnjaki KGZS so tako že razdelali posamezne intervencije v smislu iskanja rešitev njihovega prilagajanja in možnosti za povečanje interesa sodelovanja s strani kmetov,« je razložil Demšar.  

Glede predstavljenih pripomb zbornice na Predlog sprememb Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo, so člani pozvali MKGP, da jih upošteva ter redno in pravočasno obvešča KGZS o vsebini predlogov sprememb. Le tako bo omogočeno organom zbornice tvorno sodelovanje pri njihovi obravnavi.

Na seji se je razpravljalo tudi o pogajanjih z Vlado RS glede perečih težav z odločbami za izredni odvzem zveri, varovanimi OOTT območji in varovalnih pasovih ob vodotokih. Ponovno je bilo izpostavljeno nepravilno vrednotenje bonitetnih točk ter podana informacija glede predvidenih sprememba zakona o zbornici, kmetijstvu ter predlog novele zakona o zaščiti živali.

Nazaj

Prihajajoči dogodki