Evidenca ponudbe ekoloških živali

Evidenca ponudbe ekoloških živali

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo, Ekološko kmetovanje  | 
S popisom ekološko rejenih živali želijo spodbuditi trgovanje z njimi

S popisom ekološko rejenih živali želijo spodbuditi trgovanje z njimi

Vabimo ekološke kmete k vpisu v evidenco ponudbe ekoloških živali

Evidenca ponudbe ekoloških živali je namenjena beleženju ponudbe živih živali za prodajo. Vpis je prostovoljen in ni obvezen, vpisane podatke pa lahko spremenite tako, da ponovno pošljete izpolnjeno tabelo z osveženimi podatki.

V tabeli najdete tudi legendo za vpis v tabelo, pasmo živali lahko dopišete, če ni navedena. Pod zavihek živali z rogovjem sodijo vse živali z rogovjem, ki nimajo svojega zavihka. Legenda služi samo kot pomoč pri izpolnjevanju tabele.

Podatki v tabeli bodo namenjeni povečani prodaji in nakupu ekoloških živali z namenom, da se zmanjša nakup neekoloških živali ter da se vzpostavi trg ekoloških živali v Sloveniji.

Izpolnjeno tabelo pošljete na MKGP na e-naslov: ines.fartelj@gov.si .

Evidenca bo objavljena na spletni strani MKGP, in sicer v tistem delu, ki je namenjen ekološkemu kmetijstvu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi na KGZS, in sicer na e-naslovu: jana.ziberna@kgzs.si.

Obrazci

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle