EUFRAS letos praznuje 10. obletnico

EUFRAS letos praznuje 10. obletnico

JSKS  | 
EUFRAS letos praznuje 10. obletnico

EUFRAS je združenje vseh svetovalnih organizacij v Evropi, združuje 50 članic in Slovenija je v njem od vsega začetka pomemben ustvarjalni člen.

V desetih letih je EUFRAS postal pomemben in pomemben akter na področju razširjanja znanja na podeželju in kmetijskih inovacij. Leta 2013 se je mreža služb za širjenje na podeželju začela z desetimi organizacijami članicami. Ustanovnega zbora sta se takrat v imenu KGZS udeležila Branko Ravnik in Anton Jagodic, kmalu zatem je bila JSKS prepoznana kot verodostojen in  pomemben člen v Evropskem kmetijskem svatovanju, ki zaradi svoje dobre organiziranosti in sodobnega vodenja doma lahko svoje izkušnje prenese na ostale svetovalne organizacije v Evropi.

Hkrati zaradi zgodovinskega razvoja in svoje lege povezuje vhodni, zahodni, severni in južni del Evrope. Mreža EUFRAS je stalno rasla in je leta 2023 dosegla 50 članov. Združenje EUFRAS je znano in cenjeno kot zanesljiv partner na strokovnem področju svetovalnega dela na podeželju in podpore inovacijam. Aktivno članstvo in delo v upravnem odboru v Slovenijo prenaša nova znanja, nove metode dela, uveljavitev v projektnem partnerstvu. Tako smo na primer lansko leto izvajali petdnevno delavnico za mlade kmetijske svetovalce iz sedmih evropskih držav, ki so vključeni v mentorski program za mlade kmetijske svetovalce in vanj vključil šest naših mladih kolegov.

V čem je EUFRAS tako poseben?

Na konferencah, ekskurzijah in spletnih srečanjih si kmetijski svetovalci iz vse Evrope izmenjujejo ideje in dobivajo nove spodbude za svoje delo. Kmetijski svetovalci zelo cenijo izkušnje in  znanje drugih in zato pripravljamo navdihujoča srečanja s strokovnimi kolegi iz sosednjih držav.

EUFRAS je postal iskan partner v projektih EU, ki so pomembni za svetovanje. Konzorciji, ki jih običajno sestavlja od 20 do 70 projektnih partnerjev, vidijo vlogo EUFRAS predvsem na področju razširjanja in dolgoročnega varovanja rezultatov projektov. Spletna stran www.eufras.eu vse bolj postaja platforma za izmenjavo informacij. Brez EUFRAS bi bili kmetijski svetovalci preprosto spregledani kot strokovnjaki za inovacije in izmenjavo znanja, projekti EU pa bi še vedno temeljili izključno na raziskavah, ki so deloma oddaljene od prakse. S 50 partnerskimi organizacijami EUFRAS je bila dosežena kritična masa, zato je Generalni direktorat za kmetijstvo (GD Agri) Komisije EU v letu 2023 ponudil EUFRAS sedež v Skupini za civilni dialog o skupni kmetijski politiki (CAP-CDG).

Letošnja strateška vprašanja

Upravni odbor EUFRAS se je 28. februarja 2023 sestal na sedežu finske svetovalne službe Pro Agria v mestu Vantaa blizu Helsinkov na strateški delavnici. Opredeljena so bila tri strateška vprašanja, ki jih odbor EUFRAS vidi kot osrednjo točko svojega dela v prihodnjih letih.

To so zastopanje poklica kmetijskega svetovalca v državah članicah in na ravni EU, razvoj in opolnomočenje mreže mladih svetovalcev, nadaljnji razvoj prenosa in izmenjave znanja na področju komunikacijskih veščin in metod dela. Kmetijsko svetovanje je ugledno poklicno delo, ki podpira gospodarski razvoj kmetijstva in podeželja, vključuje pomoč pri uveljavljanju ukrepov politik za razvoj kmetijstva in podeželja odgovorno pomaga kmetom uveljavljati nove tehnologije, ki nastajajo hitreje, kot jih izobraževalni sistem države lahko v nekajletnem procesu prenese na nove generacije. 

Glavne dejavnosti EUFRAS

 • Konference in srečanja mreže
 • Zastopanje interesov podeželskih svetovalnih služb
 • Kvalifikacija svetovalcev za podeželje
 • Tečaji za svetovalno metodologijo CECRA
 • Program usposabljanja in mentorstva za mlade EUFRAS
 • Usposabljanje trenerjev CECRA
 • Izmenjava svetovalcev
 • Platforma za projekte EU
 • Storitev za podporo projektom in inovacijam
 • Ujemanje konzorcijskih partnerjev za projekte EU
 • Spletna stran z najnovejšimi informacijami in povezavami do vseh projektov EU za podeželske svetovalne storitve

Anton Jagodic, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZS

Nazaj

Prihajajoči dogodki