Duševno zdravje kmetov

Duševno zdravje kmetov

Zbornica svetuje  | 
Duševno zdravje kmetov
V Bruslju se je konec maja prvič sestala tematska skupina na temo duševnega zdravja kmetov, katere se je udeležilo več kot 20 predstavnikov evropskih držav, med njimi tudi iz Slovenije.

Evropska unija ugotavlja, da je kmetijstvo tvegana dejavnost za zdravje kmeta. Po raziskavah Evropske unije je kmetijstvo v samem vrhu kar se tiče dejavnikov tveganja. Ukrepov za zmanjšanje stresa v kmetijstvu pa praktično ni. 

Na srečanju je bilo postavljeno več smernic, v katere naj bi šel razvoj nudenja pomoči kmetom na področju duševnega zdravja. Opredeljeni so bili cilji za vodilne na področju kmetijstva na ravni EU, državnih politik, lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov in kmečke družine.

Duševno zdravje je v kmetijstvu in širše še vedno zelo stigmatizirano in je treba v prvi vrsti razbiti stereotipe, napačna prepričanja in zmanjšati strah, ko govorimo o duševnem zdravju.

Na skupini je bilo veliko govora o podporni skupni svetovalcev za kmete, ki pokrivajo več različnih področij kot so ekonomski položaj kmeta, socialna varnost, pravna pomoč, psihosocialna pomoč in druga področja, kjer lahko kmet celostno rešuje težave, ki se pojavijo. Podpora za duševno zdravje kmetov bi bila samo eno od področij. V številnih evropskih državah imajo že vzpostavljen ta sistem, ki je v večini podprt iz strani države.

Avstrijski primer dobre prakse

Poudarjeno je bilo tudi, da podporo na področju duševnega zdravja potrebujejo tudi delavci v kmetijstvu. V Avstriji imajo to že organizirano, saj kmetijskim svetovalcem, gozdarjem in veterinarjem pripada na leto 5 ur supervizije, ki je oblika poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanje bolj kakovostnega poklicnega dela in spodbujanja osebnega razvoja.

Zaključki sestanka bodo predstavljeni evropski komisiji, organizaciji zadrug in kmetov  Copa Cogeca in drugim ključnim odločevalcem, ki oblikujejo skupno kmetijsko politiko.

 

Več o dogodku na POVEZAVI

Nazaj

Prihajajoči dogodki