Danes je mednarodni dan gozdov

Danes je mednarodni dan gozdov

Gozdarstvo in lovstvo, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Danes je mednarodni dan gozdov

Na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (Food and Agriculture Organisation – FAO) 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov.

Letošnja tema »Zdrav gozd za zdrave ljudi« izpostavlja pomen gozdov za zdravje planeta in dobro počutje ljudi, trajnostno gospodarjenje z gozdovi pa je eden izmed ključnih elementov prehoda v zeleno krožno gospodarstvo.

Zakaj je gozd pomemben

Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Les je trajnosten in obnovljiv material, ki se lahko uporablja v mnoge namene. Les je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba in dodatno zmanjša njegov ogljični odtis.

Gozd je tudi eden stebrov obstoja številnih slovenski kmetij, hkrati pa tudi prvi in ključni člen gozdno-lesne verige. V Sloveniji se moramo za dobro stanje gozdov zahvaliti prednikom trenutnih  450.000 lastnikov, ki imajo v lasti kar 4/5 slovenskih gozdov. Dobro stanje gozdov pa zahteva tudi vlaganja, tako z delom lastnika kot z sofinanciranjem ukrepov, ki so v javnem interesu.  

Lastniki gozdov opozarjajo, da je pogoj za zdrav odrasel gozd zdravo mladje. Na žalost zaradi intenzivnega objedanja mladja zdravega gozda marsikje ne moremo pričakovati. V tem pogledu so najbolj ogrožene vrste jelka javor in hrast.

Isti cilji

KGZS s ciljem zdravega gozda opozarja na celostno upravljanje z gozdom in divjadjo tako, da se zagotovi zdrav in vrstno pester  gozd, ki bo lahko v naslednjih desetletjih kljuboval pričakovanim podnebnim spremembam in zagotavljal vse koristi za splošno družbo vključno z razvojem gozdno lesnega sektorja in ponorom ogljika v izdelkih z dolgo dodano vrednostjo.

Podeželje in mestni prebivalci imamo iste cilje: zdrav gozd, zdrave kmetije in urejeno podeželje ter zdravo družbo. Pri tem ostro obsojamo vsako onesnaževanje gozdov, ilegalne vožnje z motornimi vozili ter neprimerno obiskovanje gozdov. Obiskovalce gozdov ob tej priliki prosimo, da s parkiranjem ne zapirajo dovozov na vlake, saj lahko zdrav in urejen gozd zagotavljamo le z aktivnim gospodarjenjem.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki