Čas je za vključitev v vzorec FADN za 2021

Čas je za vključitev v vzorec FADN za 2021

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo  | 
Knjigovodstvo FADN vam pomaga ugotoviti vašo finančno sliko

Knjigovodstvo FADN vam pomaga ugotoviti vašo finančno sliko

Vsako leto ob zaključku leta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošlje povabilo za vključitev v vzorec FADN za prihodnje leto. Najprej pošlje povabilo vsem tistim kmetijam, ki so v vzorcu sodelovale že v tekočem letu. Veliko kmetij se povabilu odzove, so pa seveda tudi kmetije, ki ne želijo več sodelovati v vzorcu prihodnje leto. Opažamo, da je največji osip pri kmetijah, ki se jim zaključi obveznost vodenja knjigovodstva, ker so pridobila sredstva iz Programa razvoja podeželja.

Ministrstvo potem v začetku leta pripravi seznam vseh kmetij, ki so podpisale pogodbo ter povabi dodatne kmetije v vzorec. Slovenski vzorec mora vključevati približno 900 poročevalskih kmetij; kmetije pa morajo biti glede na proizvodni tip in velikost čim bolj usklajene z  Načrtom za izbor poročevalskih kmetij, ki ga pripravi Statistični urad RS. Kljub velikim naporom sodelavcev iz ministrstva, da se vzorec poročevalskih kmetij napolni z ustreznimi kmetijami čim prej, pa običajno traja »nabiranje« kmetij in podpisovanje pogodb do pozne pomladi, včasih pa tudi še kasneje. To seveda ni ugodno, ker kmetije redno zapisujejo mesečne podatke in morajo potem to delo opraviti »za nazaj«.

V skupnem loncu pod imenom »administracija«

Sodelovanje v vzorcu je prostovoljno, kar pomeni, da se v vzorec lahko vključite ali pa tudi ne. Na Javni službi kmetijskega svetovanja sedaj dobivamo več vprašanj, ali se odzvati povabilu ministrstva. Tisti, ki se s FADN ukvarjamo že vrsto let, poznamo njegove prednosti, seveda pa ne oporekamo temu, da za skrbno vodenje in zapisovanje poslovnih dogodkov na kmetiji rabite predvsem čas, ki ga običajno pri kmetijski dejavnosti zmeraj primanjkuje. Zelo važno je, da zapišemo vse podatke pravilno, ker nam koristijo edino rezultati, ki so izračunani na podlagi verodostojnih podatkov, če želimo te podatke za kaj pametnega uporabiti. Ni oporekati temu, da to predstavlja dodatno obveznost kmetije, kajti FADN »zahteva« celoletno sodelovanje (izpolnjevanje popisnega lista in mesečnih poročil, sodelovanje z računovodsko pisarno za razjasnitev poslovnih dogodkov, sodelovanje s svetovalcem, ki je dodeljen poročevalski kmetiji, ipd.).

Za kaj pametnega bi lahko uporabili podatke FADN?

Velikokrat »na pamet« ocenimo, kako nam gre. Veliko ljudi je prepričanih, da imajo vse v glavi in si vse zapomnijo. Pa vendar je v tako hitrem tempu življenja in poplavi podatkov ter informacij to zagotovo nemogoče. Malo za hec malo zares pa pogledamo še v denarnico, koliko je polna ali prazna. Velikokrat smo žalostni nad stanjem, pa rečemo, da se res nič ne splača. In kaj naj bi pri tem lahko pomagal FADN? Če smo podatke redno in pravilno zapisovali, lahko vidimo, kakšni so bili naši rezultati. Pogledamo, ali so prihodki višji ali nižji, in se vprašamo, zakaj je temu tako. Tudi pri stroških, zlasti večjih, ugotovimo, ali so bili res vsi nujni in tako visoki. Zagotovo nam bo to olajšalo nadaljnje odločitve glede opravljanja kmetijske dejavnosti. Nimamo vpliva na vse, kar se dogaja, vendar ne podcenjujmo tega, na kar pa lahko vplivamo. Morda se naslednje leto odločimo, da bomo pridelali več tistega, kar smo »dobro« prodali? Ali pa se morda odločili za ponudnika, ki nam bo dal ugodnejše pogoje za dobavo krme, FFS-jev ali električne energije? Kaj pa zavarovalniške storitve? Se da morda tam privarčevati kakšen evro? Če to ni prvo leto vodenja FADN, rezultate lahko primerjamo s predhodnim letom in ugotovimo, ali smo bili  bolj ali manj uspešni in zakaj. Na delavnicah, ki jih pripravljajo sodelavci javne službe kmetijskega svetovanja, so FADN rezultati pomembni vhodni del podatkov za primerjavo med kmetijami. Stanje naše kmetije, ki je razvidno iz FADN, je prav gotovo eden pomembnih dejavnikov tudi pri odločitvah za investiranje, pa tudi lažje pridemo do investicijskih sredstev, če že vodimo knjigovodstvo. Samo zapisovanje podatkov res nima učinka, če potem ne izkoristimo prednosti, ki nam jih obdelani podatki omogočajo.

Kaj pa o prednostih menijo dolgoletni "vzorčniki"

Zadnjič sem bila v stiku s dolgoletnim "vzorčnikom", ki namerava prihodnje leto kmetijo predati svojemu sinu. Zanimalo ga je, ali bo treba pri predaji kmetije glede FADN kaj posebnega urediti. Seveda bo tudi mladi prevzemnik nadaljeval z dolgoletno tradicijo vodenja FADN. Ko sem ga vprašala, kaj je tisto, kar ga že toliko let veže na FADN, mi je začudeno odgovoril: "Saj to je edino, kar imamo, in nam kaže našo finančno sliko. Kako pa naj bi drugače vedel, kako nam gre? Pa še obdelave podatkov imam plačane, ker smo vzorčna kmetija. Ali ni to super?"

Odzovite se povabilu in bodite dejavni

Morda ste med tistimi kmetijami, ki ste že prejele povabilo za vključitev v vzorec 2021. Toplo priporočamo, da se povabilu odzovete. Če povabila niste prejeli, pa bi se morda želeli vključiti med vzorčne kmetije, je sedaj pravi čas, da ukrepate. Pokličite koordinatorja FADN na vašem kmetijsko gozdarskem zavodu ali pa povejte vašemu kmetijskemu svetovalcu, da želite postati poročevalna kmetija FADN. Le še korak vas loči do tega, da tudi postanete član družine FADN (na ministrstvu preverijo, ali ste kmetija, ki je ustrezna za sodelovanje glede na proizvodni tip in velikost, v skladu z Načrtom za izbor). Naša "družina" ni številčna (glede na vse kmetije v Sloveniji), je pa vsako leto bolj povezana.

Srčna želja vseh sodelavcev, ki iz različnih institucij delamo na FADN, je, da v letu 2021 še okrepimo sodelovanje z vami - vzorčnimi kmetijami. Obljubljamo, da bomo dobro sodelovali in vam po naših močeh pomagali.

Nazaj

Prihajajoči dogodki