Banke pripravile enotno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe

Banke pripravile enotno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Objavljena enotna vloga za fizične osebe za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Več o tem vodja službe za ekonomiko kmetijstva na KGZS mag. Martin Nose.

Ključne besede: poplave, odlog plačila, kreditne pogodbe

Članice Združenja bank Slovenije, banke in hranilnice, so pripravile enotno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Z enotno vlogo banke in hranilnice zagotavljajo enoten pristop glede zahtev pri dokumentaciji in dokazilih, katere je treba priložiti k vlogi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Podrobne vsebine kot so podatki o kreditojemalcu, seznam kreditnih pogodb za katere se uveljavlja odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, status kreditojemalca, obdobje za katero se odloži plačilo mesečnih obveznosti in način plačila obresti, so predmet postopkov in dogovora v posamezni banki oziroma hranilnici.

Pomeni, da mora vsak kreditojemalec vlogo izpolniti v svoji banki oziroma hranilnici.

Vloga je na voljo na povezavi.

Vir: Združenje bank Slovenije

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.