9. maj – dan Evrope

9. maj – dan Evrope

Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
9. maj – dan Evrope

Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986. Dan je nastal v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta SCHUMANA, predstavljeno 9. maja 1950. V njej je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi.

Iz gospodarskega sodelovanja za skupno upravljanje premogovništva in jeklarske industrije leta 1957 se je pet let kasneje – leta 1962 - oblikoval skupni kmetijski trg in skupna kmetijska politika. Ta si je zastavila dva ključna cilja: hrano za državljane Evrope po zmernih cenah in primeren standard kmetov.

Z leti se je skupna kmetijska politika razvijala in prilagajala novim okoliščinam in izzivom. Ta dva izziva sta še vedno temeljna kamna skupne kmetijske politike. Res je se dandanes uvajajo v imenu varovanja okolja mnoge omejitve za kmetovanje, ki celo pretirano posegajo v kmetovanje. Po drugi strani sredstva skupne kmetijske politike zagotavljajo bolj stabilno okolje za kmete in sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja.

---------

K očetom Evropske unije poleg Schumana prištevamo še prvega predsednika evropske skupnosti za premog in jeklo Jeana MONNETA, nemškega kanclerja Konrada ADENAUERJA in italijanskega predsednik Alcida de GASPERIJA. Schumanove ideje so bile leto pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija.

Nazaj

Prihajajoči dogodki