15. oktober: svetovni dan kmetic

15. oktober: svetovni dan kmetic

Delo organov KGZS  | 
15. oktober: svetovni dan kmetic

Vsem kmeticam ob prazniku iskreno čestitamo!

Ključne besede: svetovni dan kmetic

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije si prizadeva za izboljšanje položaja kmetic. Ta še vedno ni zadovoljivo rešen, saj se njeni vlogi na podeželju še vedno daje premajhen pomen. Premalo se namreč ceni trud, ki ga kmetice vlagajo v razvoj podeželja in celotne družbe.

Delo žensk je velikega pomena za napredek in izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju.Še posebej je pomembna vloga kmetic pri ohranjanju podeželske tradicije, družinskih vrednot in izboljšanju gmotnega položaja kmetij.

Nazaj

Prihajajoči dogodki