13. redna seja Sveta KGZS

13. redna seja Sveta KGZS

Delo organov KGZS  | 
13. redna seja Sveta KGZS
Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je sprejel letna poročila za leto 2023, seznanil se je s podpisom dogovora kmetijskih organizacij z vlado, s predlogi sprememb strateškega načrta, s pripombami na predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih ter s spremembo GAEC standardov

Ključne besede: seja sveta, letno poročilo, pogajanja, FFS, strateški načrt.

Svet KGZS je sprejel letno poročilo KGZS za leto 2023, letno poročilo kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2023 ter letna poročila območnih enot ter Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Predsednik KGZS Roman Žveglič je glede podpisa dogovora z vlado o protestnih zahtevah povedal, da se pogajanja nadaljujejo, ampak v drugačni obliki: »Se pogajanja nadaljujejo, vendar ne na način, da bo skupaj sedelo šest nevladnih organizacij s svojimi predstavniki nasproti predstavnikom ministrstev, kot so MKGP, MF, MNVP ... S takšnim načinom smo zaključili. V bodoče se pogovori in usklajevanja nadaljujejo v ožjih skupinah in sicer po vseh točkah, ki so bile dane v protestnih zahtevah.«

Svet se je seznanil s pripombami na besedilo predloga 3. spremembe strateškega načrta 2023-2027. Spremembe je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na osnovi zahtev Evropske komisije.

Svet KGZS se je seznanil s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih. Glavna cilja zakona sta uresničitev odločbe Ustavnega sodišča ter določitev postopka izvajanja Izvedbene uredbe Komisije EU. Med drugim se spremeni izraz poklicnega uporabnika; drugim osebam (vrtičkarji) FFS ne bodo več na voljo za poklicno rabo, pač pa le FFS, ki so dovoljena v ekološki rabi, prav tako se vzpostavi sistem vodenja evidence o nakupu FFS.

Spreminja se tudi zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. Kmetijske organizacije so z dopisom na Ministrstvo za finance 10.11.2023 predlagale, da se lahki priklopniki in traktorski priklopniki do pet ton največje dovoljene mase izvzamejo iz ločenega zavarovanja in za njih jamči zavarovanje vlečnega vozila. Te izjeme na nivoju EU ni bilo mogoče uveljaviti, je pa bil v sodelovanju med KGZS, MKGP in MF pripravljena določba, ki bo za navedeni dve skupini priklopnikov omogočala sklenitev zavarovanja na polici vlečnega vozila, za delovne stroje in motokultivatorje pa z lastno zavarovalno polico. Svetniki KGZS so se prav tako seznanili s spremembo GAEC standardov iz predloga Uredbe o spremembi Uredbe o pravilih pogojenosti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!