Usposabljanje za kmete

Usposabljanje za kmete

Zoom - 04. 03. 2021 ob 09:00 - 04. 03. 2021 ob 12:00

Usposabljanje za kmete oziroma za kmetije, ki se odločajo za seneno prirejo mesa in mleka, 4. marec 2021

Tip dogodka: Ekološko kmetijstvo, Govedoreja, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Predelava živil živalskega izvora

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko organizira uvodno predavanje v sklopu treh predavanj za kmetije, ki se odločajo za seneno prirejo mesa in mleka.

Usposabljanje za kmete

četrtek, 4. marca 2021, ob 9. uri do 12. ure

prek ZOOM aplikacije.

Prosimo vas, da se do ponedeljka, 1. 3. 2021, prijavite na naslov: seneno@kgzs.si, da vam pošljemo povezavo do ogleda predavanj.

Dnevni red:

  • Uvod
  • Seneno meso in mleko v tujini – dr. Benedičič Janez, P-ino
  • Prednost uživanja senenega mesa in mleka – Salobir Gabrijela, KGZS
  • Potencial in primeri dobre prakse pri prireji senenega mleka – Zorko Alberta, KGZS
  • Pridelava in sušenje sena – dr. Benedičič Janez, P-ino
  • Zahteve za prirejo senenega mesa in mleka – Zorko Alberta, KGZS
  • Promocija in trženje senenega mesa in mleka - Otoničar Klara, KGZS
  • Certificiranje senenega mesa in mleka – Salobir Gabrijela, KGZS
  • Povezava pridelovalcev in predelovalcev – dr. Benedičič Janez, P-ino

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Se veselimo srečanja z vami!

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije