Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje poljščin z dušikom in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju, meritve dušika v tleh

Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje poljščin z dušikom in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju, meritve dušika v tleh

Bohova pri črpališču vode - 22. 03. 2019 ob 09:00 - 22. 03. 2019 ob 13:00

Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje poljščin z dušikom in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju, meritve dušika v tleh.

Tip dogodka: Rastlinska pridelava, Poljedelstvo, Izobraževanje

Organizator: KGZS - Zavod Maribor

Predavatelji: Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat, KGZS - Zavod Maribor

Dodatne informacije: 02  228 49 49 

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

Senzorične lastnosti kot odraz kvalitete toukeca in jabolčnega soka
Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj - 14. 03. 2019 ob 09:00 - 14. 03. 2019 ob 13:13

Senzorične lastnosti kot odraz kvalitete toukeca in jabolčnega soka

Senzorične lastnosti kot odraz kvalitete toukeca in jabolčnega soka

Priložnosti v pridelavi zelenjave
Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj - 26. 03. 2019 ob 09:00 - 26. 03. 2019 ob 13:13

Priložnosti v pridelavi zelenjave

Priložnosti v pridelavi zelenjave (tehnologija pridelave, skladiščenje in priprava za trg)

Varstvo vinske trte
Kulturni dom Vojnik - 26. 03. 2019 ob 17:00 - 26. 03. 2019 ob 13:13

Varstvo vinske trte

Varstvo vinske trte

Tečaj živinorejec/živinorejka
Predavalnica KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, Celje - 25. 03. 2019 ob 09:00 - 29. 03. 2019 ob 13:13

Tečaj živinorejec/živinorejka

Tečaj živinorejec/živinorejka