Predstavitev štirih javnih razpisov

Predstavitev štirih javnih razpisov

sejna soba KGZS - Zavod NM, Šmihelska 14, Novo Mesto - 14. 03. 2019 ob 09:30 - 14. 03. 2019 ob 15:00

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje za vse štiri podukrepe iz PRP 2014-2020

Tip dogodka: Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Izobraževanje

Konec leta 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo štiri javne razpise v okviru ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020, in sicer:

  • razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani;
  • razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov;
  • razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in
  • razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Razpisi so objavljeni na spletni strani MKGP - razpis 16.9razpis 16.4razpis 16.2razpis 16.5

Vabimo vas na predstavitev vseh štirih javnih razpisov, ki bo potekala v četrtek, 14. marca 2019 v sejni sobi KGZS - Zavoda NM, Šmihelska 14, Novo Mesto.

Svojo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

Udeležba je brezplačna!

Dnevni red predstavitve in ostale informacije najdete v vabilu.

Lepo vabljeni!

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

Predstavitev dveh javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 06. 02. 2019 ob 17:00 - 06. 02. 2019 ob 04:07

Predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020.

Predstavitev štirih javnih razpisov
Dvorana KGZS - Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj - 14. 02. 2019 ob 09:30 - 14. 02. 2019 ob 04:07

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje 

Predstavitev štirih javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 19. 02. 2019 ob 09:30 - 19. 02. 2019 ob 04:07

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje

Predstavitev dveh javnih razpisov
Mala sejna soba Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje - 15. 02. 2019 ob 09:00 - 15. 02. 2019 ob 04:07

Predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za podukrep 4.1 in podukrep 8.6