Predstavitev razpisa za mlade kmete Nova Gorica

Predstavitev razpisa za mlade kmete Nova Gorica

Sejna soba Sadjarskega centra KGZS - Zavod Nova Gorica, Bilje 1 - 03. 03. 2020 ob 10:00 - 03. 03. 2020 ob 13:00

Vabilo na  predstavitev 6. Javnega razpisa za podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Tip dogodka: Kmetijske podpore

Z namenom predstavitve podrobnih pogojev razpisa in obveščanja širše javnosti bomo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica pripravili  predstavitev razpisa, in sicer v torek, 3. marca 2020, ob 10.00 v sejni sobi Sadjarskega centra KGZS – Zavod Nova Gorica, Bilje 1.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu 07/2020 31.01.2020. Na razpolago je dobrih 14 milijonov evrov.

Vstopni pogoji:  

  • starost od 18 do vključno 40. let,  
  • ali 6 ha PKP ali 15 GVŽ
  • ali 60 čebeljih družin,
  • prevzemnik/ica mora imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva  ali kmetijstvom povezanih dejavnosti
  • oziroma certifikat NPK s področja kmetijstva oz. kmetijstvom povezanih dejavnosti
  • in 3 leta delovnih izkušenj,
  • biti mora zemljiško knjižni lastnik prevzete kmetije,
  • biti mora nosilec RKG,
  • izdelati mora poslovni načrt z doseganjem obveznih mejnikov in ciljev,
  • za kmetijo je morala biti  oddana zbirna vloga in še.

Oddaja vlog se začne 24.02.2020 in je možna do 18.03.2020.

To je samo delček informacij, za vse ostale in bolj podrobne pa vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

Predstavitev dveh javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 06. 02. 2019 ob 17:00 - 06. 02. 2019 ob 10:29

Predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020.

Predstavitev štirih javnih razpisov
Dvorana KGZS - Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj - 14. 02. 2019 ob 09:30 - 14. 02. 2019 ob 10:29

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje 

Predstavitev štirih javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 19. 02. 2019 ob 09:30 - 19. 02. 2019 ob 10:29

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje

Predstavitev dveh javnih razpisov
Mala sejna soba Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje - 15. 02. 2019 ob 09:00 - 15. 02. 2019 ob 10:29

Predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za podukrep 4.1 in podukrep 8.6