Predstavitev dveh javnih razpisov

Predstavitev dveh javnih razpisov

Mala sejna soba Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje - 15. 02. 2019 ob 09:00 - 15. 02. 2019 ob 15:00

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za podukrep 4.1 in podukrep 8.6

Tip dogodka: Zbornica svetuje, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Izobraževanje

Konec leta 2018 je bil objavljen javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani MKGP - razpis in je odprt do 24. aprila 2019.

Javni razpis omogoča pridobitev finančnih sredstev  za investicije: ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Prav tako je bil konec leta objavljen javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018. Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko obdelavo lesa.

Razpis je objavljen na spletni strani MKGP - razpis in velja do 23. aprila 2019.

Vabimo vas na predstavitev obeh razpisov, ki bo v petek, 15. februarja ob 9.00 v mali sejni sobi Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje.

Vabilo

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

Predstavitev dveh javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 06. 02. 2019 ob 17:00 - 06. 02. 2019 ob 23:56

Predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020.

Predstavitev štirih javnih razpisov
Dvorana KGZS - Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj - 14. 02. 2019 ob 09:30 - 14. 02. 2019 ob 23:56

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje 

Predstavitev štirih javnih razpisov
Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka - 19. 02. 2019 ob 09:30 - 19. 02. 2019 ob 23:56

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje

Predstavitev štirih javnih razpisov
KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana - 12. 03. 2019 ob 09:30 - 12. 03. 2019 ob 23:56

Predstavitev štirih javnih razpisov

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje za vse štiri podukrepe iz PRP 2014-2020