Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

KGZS - Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto - 22. 01. 2019 ob 14:00 - 22. 01. 2019 ob 17:00

Konec leta 2018 je bil objavljen javni razpis »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«.

Tip dogodka: Zbornica svetuje, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore, Izobraževanje

Razpis je objavljen na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ in je odprt do 24.04.2019.

Javni razpis omogoča pridobitev finančnih sredstev  za investicije: ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Vabimo vas na predstavitev »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«, ki bo v torek, 22. januarja ob 14.00 v sejni sobi KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, v Novem mestu.  

Predstavitev Javnega razpisa bo izvedla mag. Zdenka Kramar, svetovalka za razvoj podeželja, pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Za več informacij lahko pokličete na tel. štev. 373-05-74 ali se oglasite na najbližji izpostavi KGZS-ZAVOD NM (izpostave Kmetijske svetovalne službe).

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije