Obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za 2018

Obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za 2018

Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj - 17. 01. 2019 - 15. 03. 2019

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Tip dogodka: Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje

Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2018 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. MARCA 2019!

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2018

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

17.1.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

govedoreja in drobnica

9.00

22.1.2019

Nazarje - Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

govedoreja in travništvo

9.00

29.1.2019

Kozje, Kinodvorana Kozje, 3260 Kozje

govedoreja in vinogradništvo

9.00

30.1.2019

Celje - Lokrovec - Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

poljedelstvo in govedoreja

9.00

13.2.2019

Ljubno ob Savinji - Kulturni dom, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji

govedoreja in drobnica

9.00

26.2.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

govedoreja in travništvo

9.00

27.2.2019

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

govedoreja in sadjarstvo

9.00

9.3.2019

sobota

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

 

hmeljarstvo, poljedelstvo in čebelarstvo

9.00

Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na telefonu: 03/734 08 74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(predhodna prijava ni potrebna)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

1.2.2019

Bohinj - Kulturni dom Stara Fužina, Stara Fužina 53b, Bohinjsko jezero

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

5.2.2019

Železniki - Kinodvorana, Češnjica 54, Železniki

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

15.2.2019

Jesenice - Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

19.2.2019

Poljane - Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

26.2.2019

Naklo - Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

15.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 

(obvezna je predhodna telefonska prijava v času uradnih ur na izbrano lokacijo, do zapolnitve prostih mest)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

15.1.2019

Cerknica - Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42b, 1380 Cerknica,

prijava na tel.: 709 70 40, 709 70 41

travništvo in drobnica

9.00

22.1.2019

Ribnica - Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica,

prijava na tel.: 836 19 27

konjereja in govedoreja

9.00

23.1.2019

Mlinše - dvorana KUD Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake, prijava na tel.: 03/567 93 90

drobnica in govedoreja

9.00

24.1.2019

Kamnik - Dvorana Gasilske zveze Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik,

prijava na tel.: 831 75 33, 362 99 37

govedoreja in travništvo

9.00

5.2.2019

Vrhnika - Cankarjev dom, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika,

prijava na tel.: 750 20 08

govedoreja in poljedelstvo

9.00

11.2.2019

Stična - Gasilski dom, Stična 144, 1295 Ivančna Gorica,

prijava na tel.: 786 93 10

poljedelstvo in travništvo

9.00

5.3.2019

Cerknica - Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42b, 1380 Cerknica,

prijava na tel.: 709 70 40, 709 70 41

govedoreja in vrtnarstvo

9.00

7.3.2019

Dobrunje - Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Dobrunje,

prijava na tel.: 542 97 72

sadjarstvo in vrtnarstvo

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/513 07 14

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

25.1.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo

 

9.00

14.2.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

sadjarstvo in vinogradništvo

 

9.00

26.2.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo

 

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(obvezna predhodna prijava na izbrano lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

17.1.2019

Motvarjevci – Dvorana Gostišča Puhan, Motvarjevci 35, 9207 Prosenjakovci

poljedelstvo in govedoreja

9.00

18.1.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in vrtnarstvo

9.00

21.1.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

poljedelstvo in govedoreja

9.00

22.1.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

poljedelstvo in govedoreja

9.00

23.1.2019

Turnišče – Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

poljedelstvo in prašičereja

9.00

24.1.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in vrtnarstvo

9.00

25.1.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in govedoreja

9.00

1.2.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in prašičereja

9.00

4.2.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

poljedelstvo in prašičereja

9.00

5.2.2019

Sveti Jurij – Dvorana Gostišča Kuzmič, Sveti Jurij 10, 9262 Rogašovci

poljedelstvo in travništvo

9.00

7.2.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

sadjarstvo in vinogradništvo

9.00

12.2.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

poljedelstvo in prašičereja

9.00

13.2.2019

Korovci – Dvorana Okrepčevalnice Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova

poljedelstvo in govedoreja

9.00

14.2.2019

Gaberje – Dvorana Vaškega doma Gaberje, Glavna ulica 54, Gaberje, 9220 Lendava

poljedelstvo in vinogradništvo

9.00

15.2.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in travništvo

9.00

18.2.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

vinogradništvo in poljedelstvo

9.00

19.2.2019

Gornji Slaveči – Dvorana Gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma

poljedelstvo in govedoreja

9.00

20.2.2019

Turnišče – Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

poljedelstvo in govedoreja

9.00

21.2.2019

Gornji Petrovci – Dvorana Gostišča Zlatica, Gornji Petrovci 91 a, 9203 Petrovci

poljedelstvo in travništvo

9.00

28.2.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in govedoreja

9.00

1.3.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

sadjarstvo in vinogradništvo

9.00

14.3.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in prašičereja

9.00

15.3.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in drobnica

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/539 14 17 (Metka Barbarič), 031 703 601

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

23.1.2019

Idrija - OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija

govedoreja, drobnica

15.00

28.1.2019

Ilirska Bistrica - OŠ Antona Žnideršiča, Rozmanova 25B, 6250 Ilirska Bistrica

govedoreja, drobnica

16.00

28.1.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

vinogradništvo, oljkarstvo

16.00

29.1.2019

Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

travništvo, govedoreja

16.00

31.1.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3, 6210  Sežana

vinogradništvo, govedoreja

16.00

1.2.2019

Tolmin - Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin 

travništvo, govedoreja

10.00

5.2.2019

Bovec - Kulturni dom Bovec, Ledina 6, 5230 Bovec

travništvo, drobnica

10.00

5.2.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana

vinogradništvo, drobnica

16.00

6.2.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

travništvo, poljedelstvo

16.00

11.2.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

vinogradništvo, oljkarstvo

16.00

13.2.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

vinogradništvo, sadjarstvo

8.00

14.2.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

vinogradništvo, sadjarstvo

16.00

14.2.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana

travništvo, konjereja

16.00

18.2.2019

Grgar - Kulturni dom,  Grgar 47,  5251 Grgar

travništvo, govedoreja

15.00

19.2.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

vinogradništvo, sadjarstvo

 8.00

19.2.2019

Cerkno - Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno

govedoreja, drobnica

 9.00

11.3.2019

Bukovica - Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

vinogradništvo, sadjarstvo

 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 06 ali 05/335 12 12

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

18.1.2019

Brežice;  Knjižnica Brežice - dvorana SAVICE ZORKO, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice

Brežice

poljedelstvo/prašičereja

9.00

22.1.2019

Črnomelj; Dvorana v Obrtnem domu Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

poljedelstvo/govedoreja

9.00

23.1.2019

Krško; Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

sadjarstvo/vinogradništvo

9.00

25.1.2019

Novo mesto; Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

poljedelstvo/govedoreja

9.00

29.1.2019

Metlika; Sejna soba Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

travništvo/ovčereja

9.00

5.2.2019

Krško; Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

travništvo/govedoreja

9.00

13.2.2019

Novo mesto; Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

travništvo/govedoreja

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70 in na izpostavah KGZS – Zavoda Novo mesto

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

29.1.2019

Radlje ob Dravi – Gasilski dom, Pohorska cesta 22, 2360 Radlje ob Dravi

travništvo in drobnica

9.00

23.1.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

travništvo

9.00

6.2.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

15.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

23.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

29.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

5.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

travništvo in drobnica

9.00

19.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.3.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo        

9.00

24.1.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vrtnarstvo

9.00

6.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo govedoreja

9.00

12.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vinogradništvo

9.00

15.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

vinogradništvo

sadjarstvo

9.00

14.2.2019

Slovenska Bistrica - Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica

poljedelstvo

vinogradništvo

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 688 775

 

Preberite več ...

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije