Obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za 2018

Obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za 2018

Tip novice: Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje  |  Objavljeno: 16. 01. 2019 Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj
Datum: 17. 01. 2019 - 15. 03. 2019

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2018 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. MARCA 2019!

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2018

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

17.1.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

govedoreja in drobnica

9.00

22.1.2019

Nazarje - Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

govedoreja in travništvo

9.00

29.1.2019

Kozje, Kinodvorana Kozje, 3260 Kozje

govedoreja in vinogradništvo

9.00

30.1.2019

Celje - Lokrovec - Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

poljedelstvo in govedoreja

9.00

13.2.2019

Ljubno ob Savinji - Kulturni dom, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji

govedoreja in drobnica

9.00

26.2.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

govedoreja in travništvo

9.00

27.2.2019

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

govedoreja in sadjarstvo

9.00

9.3.2019

sobota

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

 

hmeljarstvo, poljedelstvo in čebelarstvo

9.00

Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na telefonu: 03/734 08 74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(predhodna prijava ni potrebna)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

1.2.2019

Bohinj - Kulturni dom Stara Fužina, Stara Fužina 53b, Bohinjsko jezero

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

5.2.2019

Železniki - Kinodvorana, Češnjica 54, Železniki

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

15.2.2019

Jesenice - Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

19.2.2019

Poljane - Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

9.00

26.2.2019

Naklo - Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, sadjarstvo, govedoreja, drobnica in

konjereja

15.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 

(obvezna je predhodna telefonska prijava v času uradnih ur na izbrano lokacijo, do zapolnitve prostih mest)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

15.1.2019

Cerknica - Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42b, 1380 Cerknica,

prijava na tel.: 709 70 40, 709 70 41

travništvo in drobnica

9.00

22.1.2019

Ribnica - Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica,

prijava na tel.: 836 19 27

konjereja in govedoreja

9.00

23.1.2019

Mlinše - dvorana KUD Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake, prijava na tel.: 03/567 93 90

drobnica in govedoreja

9.00

24.1.2019

Kamnik - Dvorana Gasilske zveze Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik,

prijava na tel.: 831 75 33, 362 99 37

govedoreja in travništvo

9.00

5.2.2019

Vrhnika - Cankarjev dom, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika,

prijava na tel.: 750 20 08

govedoreja in poljedelstvo

9.00

11.2.2019

Stična - Gasilski dom, Stična 144, 1295 Ivančna Gorica,

prijava na tel.: 786 93 10

poljedelstvo in travništvo

9.00

5.3.2019

Cerknica - Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42b, 1380 Cerknica,

prijava na tel.: 709 70 40, 709 70 41

govedoreja in vrtnarstvo

9.00

7.3.2019

Dobrunje - Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Dobrunje,

prijava na tel.: 542 97 72

sadjarstvo in vrtnarstvo

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/513 07 14

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

25.1.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo

 

9.00

14.2.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

sadjarstvo in vinogradništvo

 

9.00

26.2.2019

Maribor – KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14,

2000 Maribor, predavalnica I

poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo

 

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(obvezna predhodna prijava na izbrano lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

17.1.2019

Motvarjevci – Dvorana Gostišča Puhan, Motvarjevci 35, 9207 Prosenjakovci

poljedelstvo in govedoreja

9.00

18.1.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in vrtnarstvo

9.00

21.1.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

poljedelstvo in govedoreja

9.00

22.1.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

poljedelstvo in govedoreja

9.00

23.1.2019

Turnišče – Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

poljedelstvo in prašičereja

9.00

24.1.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in vrtnarstvo

9.00

25.1.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in govedoreja

9.00

1.2.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in prašičereja

9.00

4.2.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

poljedelstvo in prašičereja

9.00

5.2.2019

Sveti Jurij – Dvorana Gostišča Kuzmič, Sveti Jurij 10, 9262 Rogašovci

poljedelstvo in travništvo

9.00

7.2.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

sadjarstvo in vinogradništvo

9.00

12.2.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

poljedelstvo in prašičereja

9.00

13.2.2019

Korovci – Dvorana Okrepčevalnice Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova

poljedelstvo in govedoreja

9.00

14.2.2019

Gaberje – Dvorana Vaškega doma Gaberje, Glavna ulica 54, Gaberje, 9220 Lendava

poljedelstvo in vinogradništvo

9.00

15.2.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in travništvo

9.00

18.2.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

vinogradništvo in poljedelstvo

9.00

19.2.2019

Gornji Slaveči – Dvorana Gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma

poljedelstvo in govedoreja

9.00

20.2.2019

Turnišče – Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

poljedelstvo in govedoreja

9.00

21.2.2019

Gornji Petrovci – Dvorana Gostišča Zlatica, Gornji Petrovci 91 a, 9203 Petrovci

poljedelstvo in travništvo

9.00

28.2.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in govedoreja

9.00

1.3.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

sadjarstvo in vinogradništvo

9.00

14.3.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

poljedelstvo in prašičereja

9.00

15.3.2019

Murska Sobota – Predavalnica KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

poljedelstvo in drobnica

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/539 14 17 (Metka Barbarič), 031 703 601

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

23.1.2019

Idrija - OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija

govedoreja, drobnica

15.00

28.1.2019

Ilirska Bistrica - OŠ Antona Žnideršiča, Rozmanova 25B, 6250 Ilirska Bistrica

govedoreja, drobnica

16.00

28.1.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

vinogradništvo, oljkarstvo

16.00

29.1.2019

Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

travništvo, govedoreja

16.00

31.1.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3, 6210  Sežana

vinogradništvo, govedoreja

16.00

1.2.2019

Tolmin - Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin 

travništvo, govedoreja

10.00

5.2.2019

Bovec - Kulturni dom Bovec, Ledina 6, 5230 Bovec

travništvo, drobnica

10.00

5.2.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana

vinogradništvo, drobnica

16.00

6.2.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

travništvo, poljedelstvo

16.00

11.2.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

vinogradništvo, oljkarstvo

16.00

13.2.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

vinogradništvo, sadjarstvo

8.00

14.2.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

vinogradništvo, sadjarstvo

16.00

14.2.2019

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana

travništvo, konjereja

16.00

18.2.2019

Grgar - Kulturni dom,  Grgar 47,  5251 Grgar

travništvo, govedoreja

15.00

19.2.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

vinogradništvo, sadjarstvo

 8.00

19.2.2019

Cerkno - Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno

govedoreja, drobnica

 9.00

11.3.2019

Bukovica - Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

vinogradništvo, sadjarstvo

 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 06 ali 05/335 12 12

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

18.1.2019

Brežice;  Knjižnica Brežice - dvorana SAVICE ZORKO, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice

Brežice

poljedelstvo/prašičereja

9.00

22.1.2019

Črnomelj; Dvorana v Obrtnem domu Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

poljedelstvo/govedoreja

9.00

23.1.2019

Krško; Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

sadjarstvo/vinogradništvo

9.00

25.1.2019

Novo mesto; Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

poljedelstvo/govedoreja

9.00

29.1.2019

Metlika; Sejna soba Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

travništvo/ovčereja

9.00

5.2.2019

Krško; Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

travništvo/govedoreja

9.00

13.2.2019

Novo mesto; Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

travništvo/govedoreja

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70 in na izpostavah KGZS – Zavoda Novo mesto

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

29.1.2019

Radlje ob Dravi – Gasilski dom, Pohorska cesta 22, 2360 Radlje ob Dravi

travništvo in drobnica

9.00

23.1.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

travništvo

9.00

6.2.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

15.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

23.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

29.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

5.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

travništvo in drobnica

9.00

19.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.3.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo        

9.00

24.1.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vrtnarstvo

9.00

6.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo govedoreja

9.00

12.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vinogradništvo

9.00

15.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

vinogradništvo

sadjarstvo

9.00

14.2.2019

Slovenska Bistrica - Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica

poljedelstvo

vinogradništvo

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 688 775

 

Preberite več ...

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta?

Aktualni razpisi in subvencije

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.