Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, grad Hompoš, Pivola 10 , Hoče pri Mariboru - 25. 01. 2019 ob 08:00 - 25. 01. 2019 ob 15:15

Že 10. strokovna konferenca o ekološkem kmetovanju

Tip dogodka: Ekološko kmetijstvo, Izobraževanje

Okvirni program:

8.00 – 9.00   Registracija in prihod udeležencev, ekološko okrepčilo

9.00 – 9.15   Pozdravi in otvoritev konference

9.15 – 9.30    Pozdrav in uvodni nagovor dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

  1. sklop: Stanje, zakonodaja in izzivi za razvoj ekološkega kmetijstva v prihodnje (9.30 – 12.15)

9.30 – 10.15 Prikaz trenutnega stanja ekološkega kmetijstva v RS, nova evropska zakonodaja o ekološkem kmetijstvu Uredba 848/2018 in odprte dileme pri usklajevanju podzakonskih predpisov - Maja Žibert in sod. Direktorata za kmetijstvo, MKGP)

10.15 – 10.30 Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in trženju, pri uveljavljanju neposrednih plačil in drugih ukrepov kmetijske politike (predstavniki različnih kontrolnih in inšpekcijskih organov: Nives Adamič Kričej IKC-UM, …)

10.30-11.00  Priložnosti za nadaljnji razvoj in nekaj predlogov za novo SKP po 2020

- Njivski kolobar za povečanje biodiverzitete (združene setve in alternativne poljščine) – prof. dr. Franc Bavec UM FKBV

- Prekrivni posevki in uporaba valjarja rastlinske odeje – prof. dr. Martina Bavec in sod. UM FKBV

- Povezovanje ponudnikov ekoloških pridelkov oz. živil – novi koncepti

- Ekološko kmetijstvo na VVO in drugih zavarovanih območjih

11.00-12.15  Okrogla miza:

Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO)  in vizija za novo programsko obdobje po 2020

predstavniki ekoloških kmetov, poslovnega sektorja, MKGP in drugi deležniki

12.15 - 13.00    Odmor za kosilo iz ekoloških sestavin (zelenjavna enolončnica in ekološka hrenovka) - 6 evrov v menzi FKBV

  1. sklop: Turizem in ekološko kmetijstvo (13.00 - 14.30) 

13.00 - 13.15 Ekološka živila v gastronomiji in imenovanje Evropska gastronomska destinacija 2021 - prof. dr. Martina Bavec v sod. z MGRT

13.15 – 13.30 Ponudba ekološke hrane na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji – mag. Martina Robačer, FKBV

13.30 – 13.50 Kreiranje ekološkega »paleo« menuja v gostinski ponudbi in možnosti za sodelovanje z ekološkimi kmetijami  (Interreg projekt PaleoDiversiStryia ) – Anja Vintar in dr. Matija Črešnar (Zavod za varstvo kulturne dediščine)

13.50 – 14.30 Predstavitve in izkušnje s ponudbo in certificiranjem ekoloških jedi oz. sestavin vabljenih ekoloških kmetij oz. gostinskih lokalov z razpravo (Baron, Pri Damah, …)

14.30-15.00    Kako naprej? Predlogi udeležencev za izboljšave v prihodnje

15.00 – 15.15 Zaključek konference in priprava zaključkov

 

Pogoji za udeležbo in drugo:

Zaradi lažje organizacije dogodka zbiramo predhodne prijave do 24.1.2019 do 8. ure preko spleta UM FKBV http://www.fkbv.um.si/ oz. na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HFBPddQMDolT_I2LAjAWDcPudABt7_ib8FhBzgCg8FYGyQ/viewform 

Dodatne informacije o dogodku dobite na e-naslovu: martina.robacer@um.si .

Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb v programu!  

Kotizacije NI za samo udeležbo in prisotnost na dogodku, udeleženci pa si lahko dodatno naročijo kosilo iz ekoloških sestavin  (enolončnica + hrenovka) in strošek 6 EUR/osebo poravnajo v menzi ob registraciji, kjer prejmejo bon.

Za udeležence, ki želijo prejeti s strani Univerze v Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede uradno potrdilo o udeležbi na strokovni konferenci kot potrdilo o usposabljanju za potrebe svojih referenc, ga lahko izdamo po dogodku na podlagi izdanega naročila in plačilu 25 EUR/osebo.

Izročke predstavitev in druga gradiva bomo v primeru soglasja avtorjev postavili na spletne strani fakultete oz. katedre. Na podlagi naročila in plačila 10 EUR + poštnina pa jih lahko posredujemo tudi v pisni obliki na naslov naročnika.

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije