9. zelenjadarske urice

9. zelenjadarske urice

Grad Jablje, Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu - 15. 01. 2019 ob 09:00 - 15. 01. 2019 ob 13:00

Posvet javne službe v vrtnarstvu

Tip dogodka: Rastlinska pridelava, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Izobraževanje

PROGRAM

  • 9.15 Sortiment visokega fižola za stročje, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)
  • 9.50 Sortiment nizkega fižola za zrnje, Mojca Škof in dr. Kristina Ugrinović (KIS)
  • 10.20 Uporaba simbiotskih pripravkov pri pridelavi stročnic, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)
  • 10.40 Prehranske značilnosti navadnega in turškega fižola, dr. Lovro Sinkovič (KIS)
  • 11.00 Žlahtnjenje navadnega fižola v smeri izboljšanih agronomsko in prehransko pomembnih lastnosti, dr. Barbara Pipan (KIS)
  • 11.20 Pridelava boba v zimsko-spomladanskem obdobju, dr. Nina Kacjan Maršić in dr. Ana Slatnar (BF)
Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije