8. seja Sveta območne enote KGZS Postojna

8. seja Sveta območne enote KGZS Postojna

Sejna soba Območne gospodarske zbornice Postojna, Cankarjeva ulica 6, (I. nadstropje), Postojna - 16. 05. 2019 ob 10:00 - 16. 05. 2019 ob 14:00

Na 8. seji Sveta območne enote KGZS Postojna bodo obravnavali resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 in zakonske spremembe o kmetijski zemljiški politiki

Tip dogodka: Delo organov KGZS

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev seje in sprejem dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnikov 7. redne,  3. in 4. korespondenčne seje Sveta OE KGZS OE Postojna  
  3. Obravnava resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelava hrane in podeželja
  4. Obravnava osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike
  5. Informacija o spremembah Zakona o kmetijstvu
  6. Informacija o škodah po zvereh
Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije