5. poljedelski posvet (Lombergarjevi dnevi)

5. poljedelski posvet (Lombergarjevi dnevi)

Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 06. 12. 2018 ob 09:00 - 06. 12. 2018 ob 15:00

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

Tip dogodka: Poljedelstvo

Hitre spremembe v naravi, načinu življenja in gospodarstvu zahtevajo tudi nenehno prilagajanje tehnologije kmetovanja. Vsako leto prinaša nove aktualne problematike za katere je potrebno najti rešitve in jih prenesti v prakso. Pri tem je izrednega pomena sodelovanje in tekoča komunikacija med znanstvenimi in strokovnimi  inštitucijami ter pridelovalci, da bi uspešno premostili tekoče izzive in si zastavili pot v trajnostno prihodnost kmetovanja. Zato želimo tudi letos, v okviru strokovnih posvetov »Lombergarjevi dnevi«, pridelovalcem in širši strokovni javnosti ponuditi izmenjavo izkušenj in novih izsledkov na področju vinogradništva, poljedelstva in sadjarstva.

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja
Thermana center, Laško - 26. 11. 2018 ob 09:00 - 26. 11. 2018 ob 19:38

33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Tradicionalni že 33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja z naslovom:

Sistem inovacij in prenosa znanja v slovenskem kmetijstvu

11. vinogradniški posvet (Lombergarjevi dnevi)
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 05. 12. 2018 ob 09:00 - 05. 12. 2018 ob 19:38

11. vinogradniški posvet (Lombergarjevi dnevi)

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

14. Lombergarjev sadjarski posvet
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 07. 12. 2018 ob 09:00 - 07. 12. 2018 ob 19:38

14. Lombergarjev sadjarski posvet

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

25. sadjarski dnevi Posavja
Prosvetni dom Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče - 05. 02. 2019 ob 08:30 - 06. 02. 2019 ob 19:38

25. sadjarski dnevi Posavja

Že 25. posvet o sadjarstvu v Posavju