33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Thermana center, Laško - 26. 11. 2018 ob 09:00 - 26. 11. 2018 ob 19:00

Tradicionalni že 33. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja z naslovom:

Sistem inovacij in prenosa znanja v slovenskem kmetijstvu

Tip dogodka: JSKS

Posvet bomo namenili predstavitvi delovanja podsistemov in njihovi povezavi v Sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS) v Sloveniji. Posvet bo kombinacija uvodnih predstavitev, vsebinskih sklopov ter panelne razprave.

Z dogodkom želimo okrepiti povezave med deležniki prenosa znanja v Sloveniji, ki temeljijo na potrebah kmeta. Na posvetu bomo obravnavali sodelovanje javnih služb v rastlinski proizvodnji in živinoreji, sodelovanje fakultet, šol in drugih izobraževalnih organizacij z raziskovalnim organizacijam na področju kmetijstva. Velik poudarek bomo dali prenosu znanja in krepitvi medsebojnih povezav.

PRIJAVA na posvet je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna.

Prijavite se na naslednji povezavi: 

Prijava pravne osebe: https://goo.gl/forms/aIyneL5jpiPq2nMa2

Prijava fizične osebe: https://goo.gl/forms/tQZXSRYrrXDb6SLM2

Prijava član KGZS: https://goo.gl/forms/6KjFK4sLZ01kdb232

 

Za pomoč pri prijavi lahko pokličite na tel.: 01 513 67 14.

Informacije o prijavi

Kotizacija za posvet znaša 60 € in vključuje 22 % DDV, organizacijo in izvedbo posveta, kavo s prigrizki med odmori in kosilo.

Poravnati jo je treba najkasneje do 22.11.2018.

Transakcijski račun št.: 011006370234570 odprt pri Banki Slovenije.

Namen: Plačilo kotizacije posvet JSKS

Prejemnik: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da s seboj prinesete dokazilo o plačilu.

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije

Prihajajoči dogodki

11. vinogradniški posvet (Lombergarjevi dnevi)
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 05. 12. 2018 ob 09:00 - 05. 12. 2018 ob 06:06

11. vinogradniški posvet (Lombergarjevi dnevi)

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

5. poljedelski posvet (Lombergarjevi dnevi)
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 06. 12. 2018 ob 09:00 - 06. 12. 2018 ob 06:06

5. poljedelski posvet (Lombergarjevi dnevi)

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

14. Lombergarjev sadjarski posvet
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor - 07. 12. 2018 ob 09:00 - 07. 12. 2018 ob 06:06

14. Lombergarjev sadjarski posvet

Lombergarjevi dnevi omogočajo vsem udeležencem na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih gospodarskih dejavnosti prenos novih znanj, tehnologij ter dobre prakse. Zato k udeležbi na strokovnih posvetih vabimo vse zainteresirane, ki so željni novih spoznanj.

25. sadjarski dnevi Posavja
Prosvetni dom Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče - 05. 02. 2019 ob 08:30 - 06. 02. 2019 ob 06:06

25. sadjarski dnevi Posavja

Že 25. posvet o sadjarstvu v Posavju