1. skupna Seja Sveta območne enote KGZS Novo mesto in Brežice

1. skupna Seja Sveta območne enote KGZS Novo mesto in Brežice

KGZS - Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto - 14. 05. 2019 ob 09:00 - 14. 05. 2019 ob 13:00

Na 1. skupni Seja Sveta območne enote KGZS Novo mesto in Brežice bodo med drugim obravnavali resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 in zakonske spremembe o kmetijski zemljiški politiki.

Tip dogodka: Delo organov KGZS

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev seje
  2. Predstavitev resolucije Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021
  3. Predstavitev predlogov zakonskih sprememb o kmetijski zemljiški politiki
  4. Predstavitev osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu
  5. Razno
Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije