Dogodki in promocije

Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

18. 01. 2019

Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Datum: 23. 01. 2019 ob15:00

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva z...

18. 01. 2019

Konec leta 2018 je bil objavljen javni razpis »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018«.

Datum: 22. 01. 2019 ob14:00

Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 20...

18. 01. 2019

Že 10. strokovna konferenca o ekološkem kmetovanju

Datum: 25. 01. 2019 ob08:00

Obvezno usposabljanje za ukrep DŽ - reja drob...

16. 01. 2019

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažj...

Datum: 16. 01. 2019 - 12. 02. 2019

Obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za 2018

16. 01. 2019

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in info...

Datum: 17. 01. 2019 - 15. 03. 2019

Obvezno usposabljanje za ukrep DŽ - prašičere...

16. 01. 2019

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažj...

Datum: 16. 01. 2019 - 30. 01. 2019

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ek...

16. 01. 2019

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtev...

Datum: 17. 01. 2019 - 14. 03. 2019

Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja s...

14. 01. 2019

Predavanje in predstavitev dobrih praks biodinamičnega kmetovanja

Datum: 24. 01. 2019 ob09:00