Dogodki in promocije

Krožek za biodinamično kmetovanje

11. 03. 2019

Krožek za biodinamično kmetovanje

Datum: 14. 03. 2019 ob09:00

Senzorične lastnosti kot odraz kvalitete touk...

11. 03. 2019

Senzorične lastnosti kot odraz kvalitete toukeca in jabolčnega soka

Datum: 14. 03. 2019 ob09:00

Predstavitev štirih javnih razpisov

12. 02. 2019

Vabilo na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje za vse štiri podukrepe iz PRP 2014-2020

Datum: 14. 03. 2019 ob09:30

Prikaz rezi oljk

12. 03. 2019

Prikaz rezi oljk.

Datum: 14. 03. 2019 ob10:00

Obvladovanje dobre higienske prakse pri zakol...

12. 03. 2019

Obvladovanje dobre higienske prakse pri zakolu in predelavi mesa, davčni opomnik za DD.

Datum: 14. 03. 2019 ob10:00

Oskrba z zelenjavo skozi celo leto

12. 03. 2019

Oskrba z zelenjavo skozi celo leto.

Datum: 14. 03. 2019 ob18:00

Trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov, kra...

12. 03. 2019

Trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov, kratke dobavne verige (lokalno pridelana hrana), prodaja na domu v manjšem obsegu-davki

Datum: 15. 03. 2019 ob10:00

Prikaz rezi oljk

12. 03. 2019

Prikaz rezi oljk.

Datum: 15. 03. 2019 ob10:00

Ocenjevanje vin in svetovanje

12. 03. 2019

Ocenjevanje vin in svetovanje.

Datum: 15. 03. 2019 ob17:00

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za...

12. 03. 2019

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov.

Datum: 19. 03. 2019 ob09:00

Varstvo vinske trte in novosti

12. 03. 2019

Varstvo vinske trte in novosti.

Datum: 19. 03. 2019 ob16:00

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za...

12. 03. 2019

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov.

Datum: 20. 03. 2019 ob09:00

Obvladovanje dobre higienske prakse pri prede...

12. 03. 2019

Obvladovanje dobre higienske prakse pri predelavi živil rastlinskega izvora, davčni opomnik za kmetije z DD.

Datum: 20. 03. 2019 ob10:00

Vzgoja jagodičevja, pridelava orehov

12. 03. 2019

Vzgoja jagodičevja, pridelava orehov.

Datum: 21. 03. 2019 ob09:00

Sodobni pristopi trženja pri neposredni proda...

12. 03. 2019

Sodobni pristopi trženja pri neposredni prodaji s kmetij, informacija o katalogu živil za javno naročanje, označevanje hranilne vrednosti živil.

Datum: 21. 03. 2019 ob10:00

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za...

12. 03. 2019

Obnovitveno usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov.

Datum: 21. 03. 2019 ob15:00

Predstavitev dveh javnih razpisov iz naslova...

12. 03. 2019

Predstavitev dveh javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020:

-11. javni razpis za podukrep 4.1-Podpora za naložbe v k...

Datum: 22. 03. 2019 ob09:00

Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje poljščin...

12. 03. 2019

Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje poljščin z dušikom in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju, meritve dušika v tleh.

Datum: 22. 03. 2019 ob09:00

Predstavitev pravilne oskrbe travniških nasad...

12. 03. 2019

Predstavitev pravilne oskrbe travniških nasadov z demonstracijo zimske rezi visokodebelnih dreves.

Datum: 22. 03. 2019 ob10:00

Tečaj živinorejec/živinorejka

11. 03. 2019

Tečaj živinorejec/živinorejka

Datum: 25. 03. 2019 ob09:00 - 29. 03. 2019 ob 15:00

Priložnosti v pridelavi zelenjave

11. 03. 2019

Priložnosti v pridelavi zelenjave (tehnologija pridelave, skladiščenje in priprava za trg)

Datum: 26. 03. 2019 ob09:00

Varstvo vinske trte

11. 03. 2019

Varstvo vinske trte

Datum: 26. 03. 2019 ob17:00

Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP

01. 03. 2019

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz PRP 2014-2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja....

Datum: 27. 03. 2019 ob09:00

Predelava mesa

13. 03. 2019

Usposabljanje za predelavo mesa

Datum: 02. 04. 2019 ob09:00 - 05. 03. 2019 ob 15:00

Krožek za biodinamično kmetovanje

13. 03. 2019

Krožek za biodinamično kmetovanje

Datum: 11. 04. 2019 ob09:00

Podeželje v mestu Ljubljana - velika noč na p...

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana - velika noč na podeželju

Datum: 13. 04. 2019 ob08:00

Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP

01. 03. 2019

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz PRP 2014-2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja....

Datum: 24. 04. 2019 ob09:00

Podeželje v mestu Koper

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Koper

Datum: 04. 05. 2019 ob08:00

Podeželje v mestu Ljubljana - Dobrote slovens...

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana - Dobrote slovenskih kmetij

Datum: 11. 05. 2019 ob08:00

Sejem AGRA

05. 03. 2019

AGRA 2019 z najnovejšimi tehnologijami in najboljšimi tradicijami vabi k ohranjanju naravnih virov, h kmetovanju s kirurško preciznostjo, k varstvu...

Datum: 24. 08. 2019 ob09:00 - 29. 08. 2019 ob 18:00

Podeželje v mestu Ljubljana - pridelano in po...

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana - pridelano in ponujeno z ljubeznijo

Datum: 31. 08. 2019 ob08:00

52. sejem MOS v Celju

05. 03. 2019

Posebna ponudba za člane KGZS za sodelovanje na sejmu MOS

Datum: 10. 09. 2019 ob09:00 - 15. 09. 2019 ob 18:00

Podeželje v mestu Maribor

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Maribor

Datum: 21. 09. 2019 ob08:00

Podeželje v mestu Ljubljana - gremo na kmetij...

05. 03. 2019

Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana - gremo na kmetijo

Datum: 05. 10. 2019 ob08:00

Sejem Narava zdravje

05. 03. 2019

Preverite ponudbo in izkoristite možnost ugodne prijave prek KGZS!

Datum: 23. 10. 2019 ob09:00 - 26. 10. 2019 ob 19:00