Prijava

Prijava na prireditve Podeželje v mestu 2020

Začenja se petnajsta sezona prodajnih dogodkov Podeželje v mestu. K sodelovanju vabimo kmetije s  ponudbo kakovostnih pridelkov in izdelkov. Lepo vabljeni vsi, še posebej tisti, ki na dogodkih še niste sodelovali in še iščete tržne kanale. Vedno smo veseli pobud pri soustvarjanju kulturnega programa, delavnic, prikaza dela na kmetiji, turističnih zanimivosti regij in podobno.

* Prednost pri sodelovanju na PVM Ljubljana 5. septembra imajo kmetije, ki sodelujejo na ocenjevanju 30. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij

** Prednost pri sodelovanju na PVM Ljubljana - gremo na kmetijo 3. oktobra imajo turistične kmetije, članice Združenja turističnih kmetij Slovenije