Pridelovalci zelišč z optimizmom proti SKP po 2020

Pridelovalci zelišč z optimizmom proti SKP po 2020

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Rastlinska pridelava  | 
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.

Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.

Člani Komisije za zelišča so se 17. 9. 2019 sestali na 4. seji in na njej obravnavali realizacijo ukrepov iz Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016-2021 (v nadaljevanju smernice) ter uvrstitev zelišč v šifrant kmetijskih rastlin. Razpravljali  so tudi o umestitvi zeliščarjev v novi kmetijski politiki po letu 2020 in o delu JSKS na področju pridelave zelišč. Na sestanku sta sodelovali tudi predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Na osnovi podanega poročila o realizaciji ukrepov iz smernic so člani komisije ugotovili, da je realizacija večine ukrepov v teku in da se stanje na področju zelišč izboljšuje. Poudarili so, da morajo biti zastavljeni ukrepi do leta 2020 v celoti realizirani.

Dokončno je potrebno rešiti še vprašanje obdavčitve zeliščarjev in osebnega dopolnilnega dela. Opozarjajo tudi, da morajo biti pri razpisih v naslednjem programskem obdobju vključene tudi investicije za stroje in opremo za zelišča, vključno z napravo nasada in sadikami.

Predstavnica MKGP je predstavila strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, pridelave hrane in podeželja in zagotovila, da bodo v okviru vrtnarstva kot posebno poglavje obravnavana tudi zelišča.

V nadaljevanju so razpravljali o šifrantu kmetijskih rastlin in težavah pri uvrščanju zelišč v šifrant. V obstoječem šifrantu imajo zelišča, ki se gojijo v večjem obsegu posebno šifro (npr. sivka, ameriški slamnik), ostala zelišča pa se lahko razvrščajo pod šifre 403 – različna trajna zelišča, 404 – enoletna zelišča in 405 – mešana raba.

Razprava je tekla predvsem o tem, kam uvrstiti v šifrant gozdna drevesa in grmovnice, ki se uporabljajo kot zelišča, kam sadike zelišč in kako šifrirati tiste rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot zelišča npr. ajda, konoplja, oves idr.

S predstavnico MKGP so se dogovorili, da bodo poskušali v bodoče šifrant urediti tako, da bodo zelišča razporejena znotraj skupin različna trajna in dvoletna zelišča ter različna enoletna zelišča. Gozdna drevesa in grmovnice se bodo vodile kot ekstenzivni sadovnjak ali travnik, če je na njem do 50 rastlin/ha, zelišča in sadike v rastlinjakih pa se bo ločilo od zelenjadnic.

Na seji je sodelovala tudi svetovalka za zelišča, ki pokriva celotno Slovenijo, sedež pa ima na KGZS - Zavodu Murska Sobota. Prisotnim je predstavila svoje delo v enoletnem obdobju.

Glavne vsebine njenega dela so bile: svetovanje pridelave in rajonizacije zelišč, svetovanje glede dopolnilnih dejavnosti, priprava smernic dobre higienske prakse, delo v komisijah za ocenjevanje proizvodov na Dobrotah slovenskih kmetij, priprava prispevkov za radio, za kmetijsko oddajo Ljudje in zemlja, razna predavanja (npr. smernice za pridelavo in predelavo zelišč, predelava in sušenje zelišč, medovite rastline na vrtu…), tehnološki list za meliso idr.

Pripravila je tudi program za izobraževanje zeliščarjev za celotno območje Slovenije. Člani komisije so izrazili zadovoljstvo, da so končno dobili svetovalko za zelišča in poudarili, da pričakujejo od nje polno angažiranost in dobro strokovno podporo. (DM)

 
 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri