Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način življenja

Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način življenja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način življenja

Na Dnevu ekoloških kmetij Združenja ekoloških kmetov – zdravo življenje, ki je v čudovitem okolju z razgledom potekal 24. oktobra na Korenu, so se prepletale uspešne zgodbe o vztrajnosti, upanju, pridnosti, iznajdljivosti, pogumu ter predanosti trajnemu načinu življenja in delu za soljudi.

Ključne besede: Ekološko kmetijstvo, ZEKZŽ

O pomenu in prednostih ekološkega kmetovanja je danes znanega veliko. Gre za trajnostno kmetovanje in pridelavo visoko kakovostnih pridelkov. Število ekoloških kmetij in povpraševanje po ekoloških pridelkih se zvišujeta, ekološko kmetovanje postaja zanimiva tržna priložnost. Tudi politika postaja temu delu kmetijstva vse bolj naklonjena. Vedno bolj razume pomen tovrstnega kmetovanja za ohranitev obdelanega podeželja na težje dostopnih terenih, pozitiven vpliv na okolje in na zdravje ljudi.  

A pred dvajsetimi leti je bila situacija ekološkega kmetijstva v Sloveniji precej drugačna. Na Razgledu z Vrha, turistični dejavnosti ekološke kmetije pri Plahutnik na Korenovem pri Lukovici, je potekala predstavitev imenitno spisanega in urejenega zbornika Združenje ekoloških kmetov – zdravo življenje (ZEKZŽ), ki obeležuje 20 let delovanja. Gre za dvajset let organizirane ekološke zavesti  ter dela kmetij ob strokovni podpori in dobrem sodelovanju z javno službo kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

»Znanja o ekološkem kmetovanju je bilo pred dvajsetimi leti pri nas zelo malo, zato je bilo povezovanje v združenju ekoloških kmetov še toliko bolj dragoceno,«meni predsednik KGZS Cvetko Zupančič in še: »Danes je marsikaj drugače, saj KGZS v okviru Javne službe kmetijskega svetovanja namenja veliko pozornost ekološkemu kmetovanju.«

»Vesel in ponosen sem, da je ideja za ustanovitev združenja zrasla med našimi svetovalci,« je poudaril direktor KGZS – Zavoda Ljubljana Jože Benec. »Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje naših prednikov z novimi izsledki in uporabo novih tehnologij. Pomembno vlogo pri animaciji potencialnih pridelovalcev, njihovem osveščanju in uvajanju novih tehnologij imajo tudi strokovne službe. V naših razmerah, kjer prevladujejo majhne kmetije, le organizirani pridelovalci lahko dosežejo ustrezno prepoznavnost, pestrejšo ponudbo in s tem ustrezne cene proizvodov.«

»Za nami je 20 let skupnega dela, druženja in spoznavanja ekološkega kmetijstva v Slovenije in tujini ter odličnega sodelovanja s kmetijsko svetovalno službo pri KGZS – Zavodu Ljubljana. Z zbornikom želimo predstaviti naše dosedanje delo, ekološke kmetije, usmeritve za izboljšanje dela ekoloških kmetij ter vključevanje novih kmetij v ekološko kmetovanje,« je povedal predsednik ZEKZŽ Janez Ocepek. Med ključne izzive je navedel trženje ekološke hrane, predvsem pa manjka organiziranega trženja ekološkega mesa, izobraževanja glede agrotehnike pridelave ter izboljšanja pogojev kmetovanja. »Kljub temu, da ekološka pridelava dobro vpliva na zdravje ljudi in okolje, pa zanjo primanjkuje sredstev za investicije in je nemogoče dobiti nepovratna sredstva.«

V to, da je v ekološkem kmetovanju prihodnost, je prepričan vodja kmetijsko svetovalne službe pri KGZS Zavodu Ljubljana Tomaž Močnik. Poudarja, da nastanejo pri preusmeritvi na ekološko obliko kmetovanja največji stroški.  »Pri ekoloških kmetih prevladuje navdušenje, drugačen odnos do narave in velika zagnanost. Ekološko kmetijstvo postaja gospodarska panoga z namenom oskrbeti trg s paleto najrazličnejših produktov. Povpraševanje potrošnikov po ekoloških pridelkih se povečuje, vendar predvsem na področju pridelave žit, vrtnin in sadja ter različnih mlečnih in mlevskih izdelkov. Glede na naravne danosti je pri nas glavna panoga živinoreja, prevladuje reja govedi in drobnice. V zadnjih dveh desetletjih je bilo veliko truda vloženega v trženje ekološko pridelanega mesa, rezultati še prihajajo. Želimo vzpostaviti distribucijski center ter s skupnim nastopom na trgu povečati konkurenčnost. Javna služba kmetijskega svetovanja pa bo še naprej delala na razvoju tehnologij ter nudila vso strokovno pomoč pri delovanju Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje.«

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri