Država naj poskrbi za svoje zveri

Država naj poskrbi za svoje zveri

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Člani upravnega odbora na izredni seji o težavah podeželja zaradi zveri

Člani upravnega odbora na izredni seji o težavah podeželja zaradi zveri

Izredna seja Upravnega odbora KGZS o težavah podeželja z zvermi in neučinkovitosti interventnega zakona

Na današnji izredni seji Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki je bila namenjena težavam pri izvajanju interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov, so se člani odbora seznanili s sklepi včerajšnjega sestanka na ministrstvu za okolje in prostor. Na podlagi kritične razprave so člani upravnega odbora za večjo učinkovitost interventnega zakona sprejeli te sklepe:

 

 

 

 1. Upravni odbor KGZS poziva Ministrstvo za okolje in prostor k takojšnemu in čim bolj učinkovitemu izvajanju Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN). Hkrati poziva ministrstvo, naj obvešča vpletene organizacije o izvajanju omenjenega zakona.
 2. Upravni odbor KGZS zahteva, da vlada poda pobudo Evropski komisiji za spremembo statusa medveda in volka v Direktivi o habitatih, in sicer iz statusa, kjer se zahteva strogo varstvo in omogoča poseganje samo pod strogo določenimi pogoji, v status, ki dovoljuje redno upravljanje s populacijami (iz priloge 4 v prilogo 5 Direktive o habitatih).
 3. Upravni odbor KGZS pričakuje, da se pri pripravi Odloka o odvzemu vrste rjavega medveda in volka intenzivno poseže v populaciji in s tem začne zmanjševati njihovo številčnost (približevanju staleža pred letom 2000).
 4. Upravni odbor KGZS poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da pripravi Odlok o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave tako, da morebitne pritožbe ne bi zadržale njegovega izvajanja.
 5. Upravni odbor KGZS podpira aktivnosti Zavoda za gozdove Slovenije in Lovske zveze Slovenije in pričakuje, da se bodo v celoti upoštevali njuni strokovni predlogi pri upravljanju z zvermi.
 6. Upravni odbor zahteva, da Ministrstvo za okolje in prostor preveri ustreznost statusa nevladnih organizacij v javnem interesu, ki sodelujejo v postopkih pri upravljanju z velikimi zvermi.
 7. Upravni odbor KGZS zahteva, da se ustne odločbe za izredni odstrel izdajajo tudi za primere, ko gre za ogrožanje premoženja.
 8. Upravni odbor KGZS poziva državo, da tehnično zavaruje območja pojavljanja zveri tako, da ne bo prihajalo do pokola domačih živali in pojavljanja zveri v naseljih.
 9. Upravni odbor KGZS opozarja, da prebivalci podeželja glede na Ustavo RS niso v enakopravnem položaju z mestnimi prebivalci in pričakuje ustrezne ukrepe za njihovo ustavno varstvo.
 10. Upravni odbor KGZS zahteva, da se šakala umakne iz seznama zavarovanih vrst (če še ni) ter tako omogoči redno upravljanje.
 11. Upravni odbor KGZS predlaga, da se pristojnost za upravljanje z zvermi prenese z Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Upravni odbor KGZS podpira sklepe delovne skupine (imenovane na predlog Sveta KGZS 30. 5. 2019) za organizacijo protesta v zvezi s problematiko zveri, in sicer:

 • Takojšne ustne odločbe za interventni izredni odstrel problematičnih medvedov in volkov, ki zahajajo v bližino naselij in delajo škode, oziroma takojšnji sprejem interventnega zakona, s katerim se zmanjša število zveri brez možnosti pritožb.
 • Določitev zgornje številčnosti medveda in volka ter njuno prisotnost omejiti le na strnjena območja gozdov JV Slovenije.
 • Da se izvaja odvzem zveri izključno ob upoštevanju stroke in lokalnih prebivalcev.
 • Da se dovoli takojšen odstrel šakala, ki je tujeroden in invaziven.
 • MOP mora kmetom na območju pojavljanja zveri zagotoviti postavitev ograj in jih vzdrževati. To ne sme biti strošek kmeta.
 • Zahteva se hitrejše in doslednejše izvajanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka. Lovsko zvezo Slovenije in lovske družine se poziva k intenzivnejšem odstrelu volka in medveda.
 • Odvzem velikih zveri se mora prednostno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in je moten normalni ritem lokalnega prebivalstva.
 • Pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, se mora upoštevati tudi vsa posredna škoda in manjkajoče živali, katerih kadavrov se ni našlo, je pa očitno, da so bile v čredi v času napada.
 • Ograje za zaščito premoženja pred velikimi zvermi morajo dobiti vsi, ki te ograje zahtevajo, ne glede na to, ali so že imeli škode zaradi napada velikih zveri ali ne.
 • Ograje so za večje rejce domačih živali neprimerne, zaradi česar je treba poiskati ustreznejše ukrepe, ki so prilagojeni posameznemu rejcu, glede na značilnost reje in konfiguracijo terena.
 • Šakal mora postati lovna divjad. Obravnavati ga je treba kot tujerodno živalsko vrsto in temu prilagoditi ukrepe.
 • Podpira se aktivnosti občin Cerkno, Železniki in Gorenja vas – Poljane za rešitev problema prevelikih populacij velikih zveri in njihove razširitve na območja, kjer jih do zdaj ni bilo (2. septembra – na prvi šolski dan - se zaradi ogroženosti otrok zaradi velikih zveri ne bodo odprla vrata nekaterih osnovnih šol) in k temu pozivamo tudi druge občine, ki imajo tovrstne probleme.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri