Dober tek KGZS od Agre do Agre

Dober tek KGZS od Agre do Agre

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Trženje in promocija  | 
Dober tek KGZS od Agre do Agre

Na 57. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je bil torek v znamenju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na srečanju so bile predstavljene aktivnosti zbornice v zadnjem letu ter pomen KGZS kot socialnega partnerja ministrstvu in Vladi RS na področju kmetijstva in celotnega podeželja

Ključne besede: sejem, AGRA, kmetijstvo, promocija

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič je na osrednjem dogodku KGZS na sejmu AGRA pozdravil več kot 100 zbranih članov zbornice, kmetijskih svetovalcev in sodelavcev ter visokih gostov. V svojem nagovoru je izpostavil kar nekaj odprtih izzivov kmetijstva v prihodnje. Tako je predstavil pričakovanja glede sredstev za novo SKP, pohvalil uspešno delo javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v sklopu KGZS, ter izpostavil menjavo generacij, za kar je treba prilagoditi način prenosa znanja in svetovanja. Tudi zato, ker se kmetijstvo vedno bolj prilagaja novim tehnologijam, ki prinašajo napredek in izzive. Izziv nadaljnjega dela KGZS so podnebne spremembe, ki zahtevajo prilagojen način kmetovanja in tudi drugačen način zavarovanja tveganj. Spregovoril je tudi o napovedani prepotrebni spremembi zemljiške politike ter odprl vprašanje nadaljnje vloge sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v sklopu priprav na novo pokrajinsko razdelitev Slovenije. Izpostavil je trud zborničnega sistema pri iskanju rešitve problematike divjih zveri ter pohvalil pripravo interventnega zakona s strani pristojnih ministrstev in vlade RS. Zaradi dejstva, da imajo lovci v Sloveniji zelo malo izkušenj z lovom na volka, je izrazil upravičen strah glede izvedbe odvzema. »V primeru, da do odstrela ne bo prišlo še to zimo, bomo imeli prihodnje leto težave potrojene,« je poudaril Zupančič. 

Ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v svojem nagovoru izpostavila, da je KGZS zelo pomemben socialni partner ministrstva in Vlade RS na področju kmetijstva in celotnega podeželja. »Dosedanje sodelovanje ocenjujem kot zelo uspešno, želim pa si, da skozi dialog in razpravo z argumenti sodelovanje še bolj pospešimo, saj prihajamo v zelo pomembno obdobje oblikovanja SKP po 2020, ki bo odločilno vplivalo na razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja.«

Navedla je nekaj dejstev o KGZS. Ta ima v skupini fizičnih oseb 105.598 članov, v skupini pravnih oseb pa 1.484 članov. V njeni organizacijski strukturi deluje 13 območnih enot KGZS, na lokalni pa 59 odborov izpostav. Zato ima KGZS najbolj neposredne informacije o trenutnem stanju kmetijstva in podeželja. Te informacije so ob konstruktivnem dialogu med KGZS, MKGP in drugimi organi zelo pomembna izhodišča za oblikovanje politik za prihodnji razvoj kmetijstva in podeželja.

Najbolj neposredni stik s kmetovalci ima vsekakor javna služba kmetijskega svetovanja, ki jo izvaja osem kmetijsko-gozdarskih zavodov ter Sektor za kmetijsko svetovanje na uradu KGZS. Posebej je pozdravila aktivnosti KGZS pri pridobitvi mednarodno priznanega certifikata CECRA (Certificate for European Consultant in Rural Areas), ki potrjuje svetovalne veščine na podeželju v skladu z visokimi evropskimi standardi.

Glede nove finančne perspektive je ministrica povedala: »Napovedano je veliko novega in zato rabimo močno svetovalno službo, ki bo znala izvesti prenos znanja od znanstvenih inštitucij do kmeta. Treba bo prepričati kmetije, da digitalizacija in sodobne tehnološke rešitve prinašajo prednost,« ter pozvala k večjemu zavedanju pomena zavarovanj v kmetijstvu, ki postajajo zaradi vremenskih sprememb vedno bolj nujna. Država interventnih sredstev v vse večjem obsegu ne bo mogla zagotoviti.

Direktor KGZS Branko Ravnik pa je v predstavitvi povzel nekaj ključnih aktivnosti zbornice v zadnjem letu. Ob tem je poudaril, da je delo zbornice usmerjeno na dolgi rok in rezultati velikokrat niso takoj vidni. »Uspešno delo je rezultat tvornega sodelovanja vsakega posameznika in vseh ustanov, pri čemer je vsakdo dragocen,« je poudaril in še, da KGZS ni samo nevladna organizacija. Je celovit sistem, v katerem so člani vključeni v strokovne odbore, območne enote in njihove izpostave, upravni odbor in svet KGZS, ob sodelovanju strokovnih služb oblikujejo predloge, stališča ter mnenja, izvajajo strokovne naloge in skrbijo za promocijo kmetijstva in podeželja.

Na koncu dogodka se je predsednik KGZS zahvalil za delo bivši državni sekretarki mag. Tanji Strniša, ki odhaja na diplomatsko delovno mesto. »S KGZS nismo imeli vedno enakega mnenja, smo pa vzpostavili dialog ter iskali skupne rešitve. Ko se dela državna politika, je treba spraševati tiste, ki zastopajo vse kmete, in v Sloveniji je to Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Sem zagovornica tega, da se zbornica ne ruši, da ostane taka, kot je. Stvari ni težko razdreti, težko jih je ohraniti in izboljšati. Ponosna sem, da nismo popustili pritiskom, da se vse razdre. Morda bi na kratki rok komu to ustrezalo, dolgoročno pa bi bilo za kmetijstvo slabše,« je še povedala.

Video posnetek dogodka:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri