INFO točke na kmetijsko gozdarskih zavodih

 

KGZS – Zavod Celje
Andreja Žolnir
Cesta žalskega tabora 1, 3310 Žalec
tel.: 03/710 1784, 
andreja.zolnir@ce.kgzs.si

KGZS – Zavod Kranj
Vanja Bajd-Frelih
Studenec 5, 4220 Škofja Loka
tel.: 04/511 2701,
vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si

KGZS – Zavod Ljubljana
Barbara Lapuh
Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/513 0718,
barbara.lapuh@lj.kgzs.si

KGZS – Zavod Murska Sobota
Anica Petrovič
Martjanci 18, 9221 Martjanci
tel.: 02/538 1075, 
ana.petrovic@siol.net

KGZS – Zavod Nova Gorica
Srečko Horvat
Sejmiška pot 1a, 6210 Sežana
tel.: 05/731 2853,
srecko.horvat@go.kgzs.si

KGZS – Zavod Novo mesto
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
Ana Nuša Kunej
tel.: 07/490 2210,
ana.kunej@siol.net

KGZS – Zavod Ptuj (pokriva tudi območje Zavoda Maribor)
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Slavica Strelec
tel.: 02/749 3645, 
slavica.strelec@kgz-ptuj.si