Strokovna gradiva

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnoji...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Namakanje kmetijskih zemljišč

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Odpadne vode

 • Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje,

  Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko km...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zma...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Model za izračun upravičenosti namakanja

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Tehnološka navodila ob poplavah