Razpisne dokumentacije

Javno naročilo Izvajanje varnostno-receptorske službe

Na Portalu javnih naročil je bilo 31. januarja 2020 pod številko objave  JN000555/2020-W01 objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKE SLUŽBE na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana«, s sklenitvijo pogodbe od 18. 3. 2020 do 17. 3. 2021.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14. februarja 2020 do 12. ure tukaj.

Dokumentacija: