Razpisne dokumentacije

Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2019

Na Portalu javnih naročil je bilo 9. januarja 2019 pod številko objave  JN000086/2019  objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2019.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 17. januarja 2019 do 11.00 ure tukaj