Razpisne dokumentacije

Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2019

Na Portalu javnih naročil je bilo 9. januarja 2019 pod številko objave  JN000086/2019  objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2019.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 17. januarja 2019 do 11.00 ure tukaj

 

Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2020

Na Portalu javnih naročil je bilo 10. januarja 2020 pod številko objave  JN000101/2020-W01 objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2020.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 21. januarja 2020 do 11. ure tukaj

Razpisna dokumentacija: word, pdf