Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  S kmetije za vas 2015

 • Zbornica svetuje, Trženje in promocija

  Šolska shema vrsta živil in objave ponudnikov...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo,

  Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju po...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  izbrana kakovost mleko in meso 2016

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka,

  Izbrana kakovost mleko in meso

 • Trženje in promocija

  Razpis Podeželje v mestu 2019

 • Trženje in promocija

  Posebna ponudba za MOS 2019

 • Trženje in promocija

  Prijavnica za člane KGZS za MOS 2019

 • Trženje in promocija

  Prijavnica za člane KGZS za Narava zdravje 20...