• Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

    Transmaščobne kisline