Vabilo na prikaz - ohranjanje suhih travnikov

Vabilo na prikaz - ohranjanje suhih travnikov

Boč - 12. 06. 2024 ob 07:00 - 12. 06. 2024 ob 16:00

Vabimo vas na demonstracijski prikaz na temo ohranjanja suhih travnikov, ki ga organiziramo v sodelovanju s KGZS. 

Tip dogodka: Travništvo, pašništvo in pridelava krme

v sredo, 12. junija 2024.

 

Odhod avtobusa bo ob 7.00 z avtobusne postaje Kozje, udeleženci pa boste lahko vstopili tudi na avtobusnih postajah v Bistrici ob Sotli, v Podčetrtku in v Mestinju (glede na prijave).

PROGRAM demonstracijskega prikaza bo vseboval tako teoretični kot tudi praktični del. 

Odpeljali se bomo na Boč (978 m n. v.), ki mu nekateri pravijo štajerski Triglav. Zaradi pestrosti kraških pojavov (kraške jame, kraški izviri, vrtače, požiralniki) velja za območje osamelega krasa. Na tem območju je malo obdelovalnih površin, med njimi so najpogostejši travniki in pašniki. Na Boču je tudi zavarovano rastišče velikonočnice, redke stepske rastline, ki je v Sloveniji prava posebnost.

V Planinskem domu  na Boču bomo prisluhnili predavanju Jelke Brdnik  o značilnostih upravljanja s suhimi travniki, predstavila bo tudi rezultate projekta LIFE-IP NATURA.SI, nato pa si bomo na travnikih v okolici Planinskega doma ogledali značilne rastline in rastlinske združbe suhih travnikov.

Nato bomo v Halozah obiskali kmetijo Milke Bedrač, Slatina 55 b, Cirkulane, ki obdeluje 11 ha strmih suhih travnikov. Redi 60 koz srnaste pasme in prideluje seneno mleko, iz katerega že od leta 2000 izdeluje izvrstne mlečne izdelke. Vključena je v dobrobit živali – paša drobnice, koze se pasejo od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

 

Upravičenci do udeležbe na prikazu so:

1.      fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;

2.      zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;

3.      zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Na posamezen prikaz se lahko prijavi le ena oseba iz istega KMG / podjetja. Če za prikaz ne bi bilo zadostnega interesa, se ga lahko udeleži več oseb iz istega KMG / podjetja.

 

Demonstracijski prikaz je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

 

Za udeležbo na izvedbi demonstracijskega prikaza je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do zapolnitve mest. Prijave zbiramo do 10. 6. 2024.

PRIJAVE

Prijavite se z e-pošto na naslov: janez.strasek@ce.kgzs.si  ali po telefonu 041 276 046.

Na prikaz obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

Vljudno vabljeni!

 

VABILO

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije