Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krhin, Gor. Gradišče 7 pri Šentjerneju - 04. 07. 2024 ob 09:00 - 04. 07. 2024 ob 17:00

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Tip dogodka: Živinoreja, Govedoreja, Poljedelstvo

Prikaz in predavanja,

KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,

 

bodo potekala v  četrtek, 4. 7. 2024 s pričetkom ob 9. uri v

na turistični kmetiji  Pri Martinovh-Krhin, Gor. Gradišče 7 pri Šentjerneju.

 

Organiziran je avtobusni prevoz. Odhodi:

 

Ob 8:00 uri - Trebnjeavtobusna postaja v Metliki

Ob 8:30 uri – Novo mesto –parkirišče pred ZNC, Žabja vas

 

 

Predavata: Mateja Strgulec in Anja Mežan, iz KGZS, Zavod NM:

 

Ø  Pedoklimatskim danostim, rastišču in kolobarju prilagojen izbor mešanih posevkov za krmo in siliranje;

Ø  Tehnologija pridelovanja krmnih prezimnih dosevkov;

Ø  Predstavitev rezultatov kemijskih analiz silaže iz trav in metuljnic;

Ø  Sestava krmnega obroka za krave molznice in goveje pitance, na osnovi silaže iz mešanih posevkov;

Ø  Predstavitev rezultatov projekta EIP projekta: Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme- metuljnice in njihove mešanice za prilaganje podnebnim spremembam.

PRAKTIČNI PRIKAZ:

Ø  Ogled posevka pred siliranjem in prikaz postopkov siliranja na njivah kmetije Švalj; Šentjernej

 

MALICA JE  ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNA!

 

Zaključek  je predviden ob 17:00 uri.

Upravičenci do udeležbe na prikazu so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

 

Za udeležbo na demonstracijskem projektu PRIMARNA KMETIJSKA PROIZVODNJA, VETERINA IN PREDELAVA ŽIVIL NA KMETIJI; SKLOP D - POLJEDELSTVO je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Prijave zbiramo do 1. 7. 2024.

Prijavite se lahko  ga. Ani Moder na telefon: 051 687 818 ali elektronski naslov: ana.moder@kgzs-zavodnm.si ali ga. Katici Kregar, na telefon 07/332 19 43 ali na elektronski naslov 'katica.kregar@kgzs-zavodnm.si 

 

Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Prireditev bomo izvedli v vsakem vremenu, zato pridite vremenu primerno obuti in oblečeni.

 

Vljudno vabljeni!

 

VABILO

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije