Usposabljanje za DŽ 2023, konji

Usposabljanje za DŽ 2023, konji

Veterinarska fakulteta v Ljubljani - 04. 12. 2023 ob 10:00 - 04. 12. 2023 ob 14:00

Vsak, ki se je vključil v intervencijo dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023–2027), mora najpozneje do 15. decembra 2023 opraviti usposabljanje s področja intervencije DŽ. Usposabljanje obsega najmanj štiri pedagoške ure.

Tip dogodka: Ostale rejne živali, Izobraževanje

  • Kdaj: 04.12.2023, s pričetkom ob 10.00 uri, v Ljubljani
  • Kje: klinična predavalnica VF, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana. 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA PODINTERVENCIJE DOBROBIT ŽIVALI ZA KONJE, ZA LETO 2023

  • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije dobrobit živali za leto 2023,  Prof. dr. Janko Mrkun
  • Osnovna predstavitev podintervencije dobrobit živali za leto 2023 - Konji,  Prof. dr. Janko Mrkun
  • Predstavitev vseh zahtev in konkretizacija izvajanja podintervencije dobrobit živali za leto 2023 - Konji, Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan
  • Odmor
  • Identifikacija in registracija konj – pravne podlage, izvajanje in primeri iz prakse,  Strok. svet. dr. Matjaž Mesarič
  • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem, Strok. svet. dr. Matjaž Mesarič Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan
  • Odmor
  • Vpliv dobrobiti na zdravje, bolezni in vedenjske vzorce konj, Asist. dr. Petra Kramarič

 

VABILO

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta?

Aktualni razpisi in subvencije