English

Za razvoj slovenskega podeželja


Centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo

V Sloveniji imamo dva sadjarska centra; Gačnik pri Mariboru in Bilje pri Novi Gorici, katerih glavna dejavnost je oskrba drevesničarjev z matičnim sadilnim materialom, uvajanje novih sort in podlag, tehnološki poskusi, sodelovanje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini ter izobraževanje.

V brezvirusnem matičnem nasadu je posajenih 1.800 matičnih rastlin za pridelavo za slovenske razmere najzanimivejših sort jablan, v brez virusnem matičnem zarodišču pa 5.000 matičnih grmov.

Sadjarski center Bilje je ustanovljen za proučevanje koščičastih sadnih vrst. Zaradi posebnosti posameznih vinorodnih območij v Sloveniji imamo dve selekcijsko-trsničarski središči Slovenije, eno v Vrhpolju pri Vipavi za Primorsko in drugo v Ivanjkovcih pri Ormožu za Podravje in Posavje.

Glavni cilj središč je zagotavljanje in razpošiljanje izhodiščnega matičnega trsnega materiala za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk ter nadzor nad njihovo pridelavo. V postopek klonske selekcije imata središči trenutno vključenih 167 elitnih trsov pri 19 belih in rdečih vinskih sortah na 17 krajih na vseh treh vinorodnih območjih Slovenije.

Kontakti

Sadjarski center Maribor
Gačnik 77, 2211 Pesnica
T: 02 654 21 00
F: 02 654 29 09

Sadjarski center Bilje
Bilje 1, 5292 Renče, Slovenija
T: 05 395 43 03
F: 05 305 41 76

Selekcijsko-trsničarsko središče Ormož
Ivanjkovci 5, 2259 Ivanjkovci, Slovenija
T: 02 713 80 94
F: 02 719 40 94

Selekcijsko-trsničarsko središče Vrhpolje
Vrhpolje 38 A, 5271 Vipava, Slovenija
T: 05 368 72 27
F: 05 368 72 26

Center za oljkarstvo Koper
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija
T: 05 631 32 32
F: 05 631 32 32

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC