English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Svet KGZS 2016-2020

PredsednikCvetko Zupančič
Podpredsednik (fizične osebe)Marjan Golavšek
Podpredsednik (pravne osebe)Branko Tomažič

 

Sonja Arlič
Janez Beja
Jožica Bolčič
Marjan Colja
Matija Čakš
Franc Černe
Branko Dejak
Marjan Hergan
Anton Hohler
Marjan Janžekovič
Janko Jeglič
Andrej Kastelic
Ivan Elija Kodrič
Miroslav Kosi
Matjaž Krevh
Anton Kukenberger
Anton Lah
Marjan Lesica
Miha Leskovar
France Mervar
Gabriel Metelko
Vincenc Otoničar
Albin Oven
Anton Perko
Dušan Pintar
Janez Porenta
Franc Prelesnik
Jožef Pribožič
Alojz Puntar
Danica Ramšak
Franc Režonja
Danilo Rihtarič
Rok Sedminek
Jože Simončič
Erna Skok
Janko Stojkovič
Jože Strgar
Franc Strle
Klemen Šavli
Tomaž Šifrer
Rajko Štefanič
Alojz Štuhec
Peter Vrisk
Mihael Zagožen
Anton Žnideršič
Roman Žveglič

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 137, oktober 2016

 

  • Tema meseca: KGZS na sejmu Agra
  • Aktualno:  Upravni odbor KGZS o aktualnih razmerah
  • Aktualno: Smreka in gozd sta resno ogrožena
  • Nasveti: Sosedsko pravo - drevo na ali ob meji
  • Vabimo: Vabilo na posvet kmetijske svetovalne službe