English

Za razvoj slovenskega podeželja


Svet KGZS 2012-2016

 

Predsednik sveta: Cvetko Zupančič
Podpredsednik (1. volilna skupina): Marjan Golavšek
Podpredsednik (2. volilna skupina): Ivan Kure

Člani sveta:

Sonja Arlič
Josip Bajc
Božidar Beci
Jože Božič
Jožef Bračko
Vinko But
Igor Camplin
Jožef Čas
Marko Dolinar
Stojan Grmek
Vanja Gruden
Luka Ilc

Marjan Janžekovič

Janko Jeglič
Marjan Jevnikar
Franc Keš
Matej Korenika
Miroslav Kosi
Matjaž Košak
Vinko Košir
Ivan Kožar
Anton Kukenberger
Marjan Lesica
Miha Leskovar
Ivan Levstik
Jožef Meolic
France Mervar

 

Jadranka Morelj

Franc Obran
Anton Perko
Dušan Pintar
Franc Pribožič
Jožef Pribožič
Martin Pušenjak
Janez Rajšp
Franc Režonja
Danilo Rihtarič
Jožef Romšak
Rok Sedminek
Ciril Smrkolj
Alojz Sternad
Franc Strle
Klemen Šavli
Janez Šebat
David Štok
Štefan Štrekelj
Janez Šušteršič
Branko Tomažič
Pavel Tonkli
Simon Toplak
Franc Veršič
Tibor Vöröš

Peter Vrisk

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 122, 2014

 

  • Tema meseca: Za pravična razmerja v verigi od njive do mize
  • Pogovor: Kmet rabi svojega zastopnika - Marjan Golavšek, podpredsednik KGZS
  • Aktualno: Katastrski dohodek ostaja enak
  • Nasveti:  Vaše pravice ob kontroli
  • Priloga: Ureditev odpadnih vod na podeželju