English

Za razvoj slovenskega podeželja


Predsednik KGZS

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. Predsednika zbornice voli svet zbornice v skladu s poslovnikom.

 

Predsednik zbornice med drugim tudi zastopa in predstavlja zbornico, vodi in usmerja delo zbornice, upravnemu odboru predlaga v sprejem odločitve o finančnih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih, spremlja in usmerja delo območnih enot in izpostav območnih enot zbornice ter sklicuje seje organov zbornice.

 

Cvetko Zupančič

Življenjepis

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima tri hčere ter sina.

 

Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo, poljedelstvom in gozdarstvom.

 

Leta 1995 je bil izvoljen za predsednika Kmetijske zadruge Stična in to funkcijo opravlja še danes. Na volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico leta 2000 je bil izvoljen v svet in upravni odbor KGZS. Leta 2001 je bil izvoljen tudi za predsednika sveta KGZS-Zavoda Ljubljana. Novembra 2002 je bil prvič izvoljen v Državni svet Republike Slovenije kot predstavnik kmetov. Od leta 2003 je tudi predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem svetu.

 

Ker že vse življenje dela na kmetiji, mu je problematika v kmetijstvu in gozdarstvu poznana v vseh njenih razsežnostih.

 

Konec junija 2012 ga je svet KGZS izvolil za predsednika KGZS za mandat 2012-2016.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

  • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
  • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
  • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
  • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
  • Vabimo: Podeželje v mestu 2016