English

Za razvoj slovenskega podeželja


Predsedniki odborov izpostav

Odbori izpostav še niso oblikovani.

ID
Priimek Ime Funkcija Odbor izpostave Območna enota
      Predsednik AJDOVŠČINA NG
      Predsednik TOLMIN NG
      Predsednik NOVA GORICA NG
        IDRIJA NG
      Predsednik IZOLA KP
      Predsednik KOPER KP
      Predsednik PIRAN KP
      Predsednik SEŽANA KP
      Predsednik RADOVLJICA KR
      Predsednik JESENICE KR
      Predsednik TRŽIČ KR
      Predsednik ŠKOFJA LOKA KR
      Predsednik KRANJ KR
      Predsednik VRHNIKA LJ
      Predsednik GROSUPLJE LJ
      Predsednik LJUBLJANA VIČ-RUDNIK LJ
      Predsednik LJ. CENTER in LJ. MOSTE in
LJ. BEŽIGRAD
LJ
      Predsednik LJUBLJANA ŠIŠKA LJ
      Predsednik KAMNIK LJ
      Predsednik DOMŽALE LJ
      Predsednik ZAGORJE OB SAVI LJ
      Predsednik TRBOVLJE LJ
      Predsednik LOGATEC LJ
      Predsednik LITIJA LJ
      Predsednik HRASTNIK LJ
      Predsednik KOČEVJE KOČ
      Predsednik RIBNICA KOČ
      Predsednik ILIRSKA BISTRICA PO
      Predsednik POSTOJNA PO
      Predsednik CERKNICA PO
      Predsednik NOVO MESTO NM
      Predsednik METLIKA NM
      Predsednik ČRNOMELJ NM
      Predsednik TREBNJE NM
      Predsednik BREŽICE BR
      Predsednik KRŠKO BR
      Predsednik SEVNICA BR
      Predsednik ŠMARJE PRI JELŠAH CE
      Predsednik ŽALEC CE
      Predsednik ŠENTJUR PRI CELJU CE
      Predsednik LAŠKO CE
      Predsednik CELJE CE
      Predsednik SLOVENSKE KONJICE CE
      Predsednik PTUJ PT
      Predsednik ORMOŽ PT
      Predsednik LENART PT
      Predsednik SLOVENSKA BISTRICA PT
      Predsednik MARIBOR MB
      Predsednik RUŠE MB
      Predsednik PESNICA MB
      Predsednik MOZIRJE SG
      Predsednik RAVNE NA KOROŠKEM SG
      Predsednik RADLJE OB DRAVI SG
      Predsednik SLOVENJ GRADEC SG
      Predsednik VELENJE SG
      Predsednik DRAVOGRAD SG
      Predsednik GORNJA RADGONA MS
      Predsednik LENDAVA MS
      Predsednik LJUTOMER MS
      Predsednik MURSKA SOBOTA MS
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

  • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
  • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
  • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
  • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
  • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
  • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne