English

Za razvoj slovenskega podeželja


Častno razsodišče KGZS 2012 - 2016

Člani častnega razsodišča

 • Član: Jože Božič  
 • Član: Jožef Bračko 
 • Član: Janez Rajšp
 • Član: Danilo Rihtarič
 • Član: Štefan Štrekelj
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne