English

Za razvoj slovenskega podeželja


Stalna arbitraža KGZS 2012 - 2016

Predsedstvo stalne arbitraže:

 • Članica: Sonja Arlič 
 • Član: Jože Meolic 
 • Član: Marjan Lesica 
 • Član: Dušan Pintar 
 • Član: Janez Šuštaršič
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne