English

Za razvoj slovenskega podeželja


Sektor za živinorejo

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje selekcije v živinoreji:
Jernej Vrtačnik
T: (01) 51 36 626
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si
 
Višja sodelavka III za področje selekcije v živinoreji:
Lucija Pinterič
T: (01) 51 36 627
E: lucija.pinteric@kgzs.si

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 143, oktober 2017

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Kupujmo domace

PEFC