English

Za razvoj slovenskega podeželja


Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

Vodja sektorja I:
Igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si
 
Višja področna svetovalka II - namestnica vodje sektorja:
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si

Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo

Vodja oddelka III:
dr. Dušica Majer
T: (01) 51 36 684
E: dusica.majer@kgzs.si
 

Višji koordinator s področja kmetijske politike, navzkrižne skladnosti, tržnih raziskav v kmetijstvu, rastlinske pridelave in koordinacije sonaravnega kmetijstva
Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710
E: anton.jagodic@kgzs.si

Višji koordinator s področja sadjarstva, vinogradništva, vinarstva, oljkarstva, kmetijsko zemljiške politike in sonaravnega kmetijstva:
Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648
E: vojko.bizjak@kgzs.si


Višja koordinatorka s področja poljedelstva, travništva, pridelovanja krme, vrtnarstva in sonaravnega kmetijstva:
Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636
E: toncka.jesenko@kgzs.si

Višja koordinatorka s področja prašičereje in ostalih speciesov, govedoreje, varne hrane in sonaravnega kmetijstva
Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I) za področje reje drobnice, novogradnje in adaptacije hlevov ter sonaravnega kmetijstva:
Alberta Zorko
T: (01) 51 36 665
E: alberta.zorko@kgzs.si

Oddelek za razvoj podeželja 

Vodja oddelka III:
dr. Jernej Demšar
T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si
  
Višja koordinatorka s področja razpisov in pomoči z naslova programa razvoja podeželja ter ostalih virov:
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si
 
Višja koordinatorka s področja dopolnilnih dejavnosti in dela z društvi:
Andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si
 
Višja koordinatorka s področja ekonomike kmetijstva, davkov in razvoja podeželja:
mag. Neva Pajntar
T: (01) 51 36 656
E: neva.pajntar@kgzs.si
 
Višja koordinatorka s področja knjigovodstva, socialnega podjetništva, strukturne politike in razvoja podeželja:
Darja Pipan
T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si
 
Višja sodelavka III za področje uveljavljanja ukrepov kmetijske politike in izobraževanja v kmetijstvu:
Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si

Svetovalec VII/1 (I) za področje načrtovanja, spremljanja, vrednotenja dela JSKS in izobraževanja v kmetijstvu:
Jože Očko
T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

Višji koordinator za področje gozdarstva:
Andrej Andoljšek
T: (01) 51 36 630
E: andrej.andoljsek@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva:
Egon Rebec
T: (01) 51 36 631
E: egon.rebec@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Mihael Koprivnikar
T: (01) 51 36 702
E: miha.koprivnikar@kgzs.si

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 143, oktober 2017

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Kupujmo domace

PEFC