English

 

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Prostovoljno članstvo

Prostovoljni člani KGZS so lahko

 • fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejete na lastno zahtevo.

Članarina za prostovoljne člane

 • fizične osebe - v višini pavšalnega zneska, ki za leto 2016 znaša 5,34 evra
 • pravne osebe:
 • ki se ukvarjajo z opravljanjem kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti, a ne kot svoje glavne dejavnosti- v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C- v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2016 ta znesek znaša 226,98 evra.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 142, avgust 2017

 • Zastopanje:
 • Bo suša izsušila kmetijstvo?
 • Kmetje, glavo gor
 • Svetovanje:
 • Panožni krožki
 • Osebno dopolnilno delo na kmetiji
 • Nabiranje plodov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Kupujmo domace

PEFC