English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


VSE O ZBIRNIH VLOGAH 2017

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2017 se bo letos začela 27. februarja in bo trajala do 6. maja oziroma do 8. maja, ker je 6. maj sobota.

 

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG . Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

 

Dostopi do evidenc

 

Zakonodaja

 

Navodila

 

Obrazci

 

Članki in druge informativne objave

 

Predstavitve z izobraževanja za kmetijske svetovalce

Izobraževanje Smelt, 24. 1. 2017 – predstavitve (RKG, NP, OMD, KOPOP in EK, , NS spremembe, NS nadzor, IAKS, RKG pregledovalnik, Najpogostejše napake, Aplikacija zajem KSS, Register obratov, Spremembe obdavčitve

 

Odgovori na vprašanja, Smelt, 24. 1. 2017

 

Predhodna izobraževanja

 

 

Arhiv

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 142, avgust 2017

  • Zastopanje:
  • Bo suša izsušila kmetijstvo?
  • Kmetje, glavo gor
  • Svetovanje:
  • Panožni krožki
  • Osebno dopolnilno delo na kmetiji
  • Nabiranje plodov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Kupujmo domace

PEFC